Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Tyskland

Phonak GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
DE-70736 Fellbach-Oeffingen

Telefon: +49 711 51 07 00
Fax: +49 711 51 07 01 51
E-post: info@phonak.de
Webbplats: www.phonak.de

 
Global Locations