Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Island

Rikiskaup
Borgatúni 7
IS-105 Reykjavik

Telefon: +354 5 530 1400
Fax: +354 5 531 1414
E-post: rikiskaup@rikiskaup.com

 
Global Locations