Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Libanon

KATAHO s.a.r.l
108 Abdel Aziz St.
Beirut 2034 5217
Telefon: +961 1 344 773
Fax:

+961 1 346 429
E-post: info@kataho.com

Houri Hearing
Hamra – 108 Abdel Aziz St.,
Telefon: +961 1 344 773

Jal El Dib – Main Highway, Yachouie Center
Telefon: +961 4 712 441

Hazmieh – Damascus Highway, Midpoint Center
Telefon: +961 76 668 086
E-post: info@hourihearing.com
Webbplats: www.hourihearing.com

 
Global Locations