Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Polen

Phonak Polska SP Z.o.o.
plac Bankowy 1
PL-00-139 Warszawa

Telefon: +48 227491900
Direkt:

+48 227491901
Fax: +48 22 74 50 495
E-post: info@phonak.pl
Webbplats: www.phonak.pl

 
Global Locations