Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Ryssland

Sonova RUS LLC
Tverskaya Street nr 12, Bldg 9
Office 103
125009 Moscow
Russian Federation

Phone: +7 495 788 02 01/03/04
Fax: +7 495 788 02 05
E-Mail: infophonak@phonak.ru
Website: www.phonakpro.ru

Phonak CIS LLC
Tverskaya Street nr 12, Bldg 9
Office 103
125009 Moscow
Russian Federation

Telefon: +7 495 788 02 01/03/04
Fax: +7 495 788 02 05
E-post: infophonak@phonak.ru
Webbplats: www.phonak.ru

 
Global Locations