Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Sydafrika

H.A.S.S. Southern Africa Pty. Ltd.
The Ear Institute
1240 Webb Street, Queenswood
ZA-0186 Pretoria

Telefon: +27 12 333 3130
Fax: +27 12 333 9745
E-post: group@hass.co.za
Webbplats: www.hass.co.za

 
Global Locations