Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Sverige

Hörapparater:

Sonova Nordic AB
Box 1039
SE- 171 21 Solna

Telefon: +46 8 546 20 900
Fax: +46 8 546 20 970
E-post: info@phonak.se
Webbplats: www.phonak.se

Roger:

Comfort Audio AB
Box 154
SE-301 05 Halmstad

Telefon +35 260 16 00
Fax: +35 260 16 50
E-post: info.halmstad@phonak.se
Webbplats. www.phonak.se

 

 

 

 
Global Locations