Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Syrien

Amer Halabi Hearing Center
Mousalli & Dalatia building – 5th Floor
Next to Burge Hotel, ALA 4
Al Thawa St., P.O. Box 30055
SY-Damascus

Telefon: +963 112 320 244
Mobiltelefon: +963 944 544 844
E-post: a-halabi@scs-net.org

Al-Razi Hearing Center / Dr. Jihad Al-Hussaini
Jouret Al Shayah
Hesham Ben Abdel Malek St.
SY-Homs

Telefon: +963 312 222 040
Mobiltelefon: +963 933 455 020
E-post: batassi@hotmail.com

 
Global Locations