myPhonak

myPhonak är en app med avancerade fjärrkontrollsfunktioner och information om klientens hörapparater.

Appfunktioner

X

bild av myphonak app-funktionen mina hörapparater
 

X

bild av myphonak app-funktionen mina hörapparater
 

NYHET

bild av myphonak app-funktionen fjärrkontroll
 

X

bild av myphonak app-funktionen hörseldagbok
 
 • Fjärrkontroll
 • Remote Support
 • Hälsa
 • Enheter
 • Kontrollera ljudstyrkan och välj program för definierade lyssningssituationer
 • Skapa egna inställningar och -program
 • Nya funktioner som Dynamic Noise Cancellation genom förbättrat talfokusreglage
 • Med myPhonak Memory aktiveras det senaste använda programmet automatiskt när du avslutar ett samtal eller streaming via telefon eller TV

   
 • Smidig fjärrsupport från din audionom
 • Fjärrjustering av hörapparater i realtid i verklig miljö
  (restauranger, möten, på jobbet och i skolan)
 • En möjlighet att testa din hörsel direkt via hörapparaterna tillsammans med din audionom utan att du behöver vara på plats.

   
 • Den nya myPhonak-versionen är utformad med hälsa och välbefinnande i centrum. 
 • Appen registrerar dina hälsodata och du har möjlighet att anpassa dina hörapparater.
 • Innehåller ett flertal funktioner som Steg*, Aktivitetsnivåer*, Hjärtfrekvensregistrering** och Gång- och löpdistans** i det nya Hälsoavsnittet.
 • Inställningen Sätt egna mål* som är tillgänglig för steg och användningstid motiverar användaren att utveckla sunda vanor.

  * Tillgänglig på Paradise uppladdningsbara hörapparater och Audéo Fit
  ** Tillgänglig på Audéo Fit

  Phonak Audéo Fit™ Paradise uppladdningsbara hörapparater
Hjärtfrekvens

X

 
Gång- och löpdistans

X

 
Steg

X

X

Aktivitetsnivåer

X

X

Sätt egna mål

X

X

 • Statusinformation om de anslutna hörapparaterna och hörapparattillbehören
 • Batteriets uppladdningsstatus
 • Konfiguration av Bluetooth®-telefonsamtal
 • Konfigurera samtal och streaming via Bluetooth
 • Konfigurera Tryckkontroll och rengöringspåminnelser
 • Konfiguration av Tryckkontroll
 • Hantering av hörapparatsprogram (redigera, ta bort, ytterligare information) 

   

Kompatibilitet

Kompatibilitet med mobiltelefoner

myPhonak kan användas med iPhone som har Bluetooth Low Energy (BT-LE) och är kompatibel med iOS Version 14.0 eller senare.

myPhonak kan användas med Android™-telefoner som har certifierats med Google Mobile Services och stöder Bluetooth 4.2 och Android OS 7.0 eller senare.

Kolla om din mobil är kompatibel Kompatibilitetskontroll

 

Kompatibilitet med hörapparater

myPhonak är kompatibel med hörapparater med Bluetooth©

En del funktioner är hörapparatspecifika.

 

Nedladdning

Ikon för myPhonak-appen
 

Google Play Store

Get it on Google play
 

Phonaks digitala resa

Phonak erbjuder ett flertal digitala verktyg för att skapa kontakter och få återkoppling från kunden angående hörapparatinformation och för att justera hörapparaterna.

DigitalJourneyV5.png

Påbörja din digitala resa

Relaterade produkter

Audéo™ Paradise

PH_Packshot_Audeo_P-R_P5_Pair_01.png

Förser hörapparatanvändare med en oöverträffad ljudkvalitet.

  

Apple, Apple logo, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.

iTunes är ett tjänstemärke hos Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.