Phonak Remote App

remote_app_overview.png

Phonak Remote är utfasad och ersatt av förbättrade myPhonak app.
Dina klienter kan fortfarande ändra volym och byta program från sin telefon. Utöver det finns fler justeringsmöjlighet

myPhonak app är kompatibel med Phonak Audéo B-Direct och alla Marvel och Paradise hörapparater.
 

Phonak Remote app ger mer kontroll och flexibilitet för Audéo B-Direct med anslutning till Bluetooth ® . När den har installerats kan dina klienter kontrollera ljudvolymen och ändra hörapparatens program.

Kompatibilitet

Nedladdning

My phonak app icon
 

App Store

Download on the App Store
 

Google Play Store

Get it on Google play
 

Mer information i supportsektionen

Find out more in the support section

Relaterade produkter

Audéo Marvel

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Phonak Audéo Marvel har fokuserat på det som dina klienter förväntar sig av en hörapparat av första klass – en tydlig, rik ljudupplevelse. Tillsammans med modern teknik...

   

Apple, Apple logo, iPhone och iOS är varumärken som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.

iTunes är ett tjänstemärke hos Apple Inc.

Android, Google Play och Google Play logo är varumärken som tillhör Google Inc.