Tinnitusbalans App

iOS 8 iPhone 6

Phonak Tinnitusbalans App gör det möjligt för din klient att hantera ljudplanen för sin tinnitusbehandling.

 

Det interaktiva supportverktyget för tinnitusbehandling

Appen är ämnad att vara en del av ett tinnitusbehandlingsprogram, tillhandahållet av en kvalificerad audionom som är bekant med diagnos och behandling av tinnitus.

Klienten kan välja ljud från listan med standardljud i appen:

  • Lugnande ljud, exempelvis en lägereld, klockspel eller segling
  • Bakgrundsljud, exempelvis hamnen, havet eller regn
  • Intressanta ljud, exempelvis en koltrast, en gårdsplan eller cikador

Alternativt kan användare även välja ljud från sitt eget smartphone-musikbibiliotek. Klienten kan betygsätta effektiviteten hos varje ljud och granska de totala betygen med sin audionom för att optimera sin ljudplan.

Tillgängliga appar

Apple Store
Google Play
 

Individuell och flexibel

Appen är ett idealiskt verktyg för att erbjuda patienter individuell och flexibel ljudterapi.

Genom att använda appen kan klienten själv hantera sitt tinnitusbehandlingsprogram, när det en gång har ställts in av en kvalificerad audionom. Klienten kan välja standardljud, eller låtar från sitt eget musikbibliotek, och använda timer-funktionen när han eller hon behöver hjälp med att somna.

 
man med tinnitus, närbild
 

Visa tinnituslösningar

>