Bilder och logotyper

Phonak har en mängd olika produktbilder och logotyper som du gärna får använda dig av.

Nedan hittar du en mängd olika produktbilder som du kan använda i din annonsering, oavsett om det gäller TV, tidningar eller direktreklam. Se användarvillkoren här.

VIKTIGT: Dessa filer är stora, högupplösta grafikfiler som bör användas av interna grafikavdelningar, tidningsdesignavdelningar eller tryckerier. Det är inte alla av dessa filer som är kompatibla med vanliga ordbehandlingsprogram. Vissa måste öppnas i mer sofistikerade bildredigerings-/layoutprogram, som Photoshop, Illustrator, InDesign och liknande.

Phonak Logos

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – CMYK

.eps (506 kb)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – Pantone

.eps (505 KB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Cat Page Power Combination Blocck Logo Roger

Roger-logotyp – CMYK

.eps (627 kb)

Bilder på hörapparater

Nyheter
Packshot Audeo L-R

Phonak Audéo Lumity images
(all images)

.zip (320 mb)

Audeo Life Packshot

Phonak Audéo Life images
(all images)

.zip (125 mb)

PH_Packshot_Fit_single_with_receiver_050-0869-P1.jpg

Phonak Audéo Fit images
(all images)

.zip (98 mb)

PH_Packshot_Virto_P_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.jpg

Phonak Virto P images
(all images)

.zip (160 mb)

Nyheter
PH_Packshot_Slim_pair_without_receiver_P-R_050-0851-4A.jpg

Phonak Slim images
(all images)

.zip (103 mb)

PH_Packshot_Naida_P-UP_Pair_with_logo_050-0818-P6.jpg

Naída Paradise images
(all images)

.zip (3.7 mb)

Packshot Phonak Naida Link M

Naída Link M images
(all images)

.zip (0.5 mb)

Packshot Sky M SP Hook R2

Sky Link M images
(all images)

.zip (1.6 mb)

Phonak AB Bimodal - Naída CI M - Naída Link M

Naída Link M images
(all images)

.zip (0.5 mb)

Phonak AB Bimodal - Sky CI M - Sky Link M

Sky Link M images
(all images)

.zip (1.6 mb)

PH_Packshot_Audeo_P-R_P5_Pair_01.jpg

Audéo Paradise images
(all images)

.zip (4.9 mb)

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel-bilder
(alla bilder)

.zip (14,1 mb)

Sky M family

Sky Marvel images
(all images)

.zip (7.87 mb)

Pic_productshot_Bolero_M_family_390x293pix.jpg

Bolero M images
(all images)

.zip (1.13 mb)

Naida M

Naída M images
(all images)

.zip (77.1 mb)

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.png

Virto M & Virto M-Titanium images
(all images)

.zip (89.6 mb)

Sky Q-familjen

Sky V-bilder
(alla bilder)

.zip (945 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Bolero B-bilder
(alla bilder)

.zip (102,7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Virto B-bilder
(alla bilder)

.zip (29,7 mb)

Beautyshot Naída B family

Naída V-bilder
(alla bilder)

.zip (211 mb)

Beautyshot CROS B Family

CROS B-bilder
(alla bilder)

.zip (24,2 mb)

Bilder på trådlösa tillbehör

Nyheter
Phonak_Packshot_Roger_On_front_perspective.jpg

Roger On bilder

.zip (1.0 mb)

Nyheter
PH_Packshot_Roger_NeckLoop_lying_042-4001-P5.png

Roger Neckloop bilder

.zip (1.0 mb)

Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl bilder

.zip (0.5 mb)

PartnerMic

Phonak PartnerMic bilder

.zip (0.5 mb)

Beautyshot TV Connector

TV Connector-bilder

.zip (4,35 mb)

Roger Pen-familjen

Roger PenTM bilder

.zip (202 mb)

ComPilot II

ComPilot II-bilder

.zip (18,4 mb)

PilotOne II

PilotOne II-bilder

.zip (9,9 mb)

iCube II

ICube II-bilder

.zip (19,7 mb)

TVLink II-bild

TVLink II-bilder

.zip (31,3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select-bilder

.zip (15,7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II-bilder

.zip (11,2 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II iN bilder

.zip (11.2 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select™ iN bilder

.zip (15.7 mb)

Roger Pen family

Roger PenTM iN bilder

.zip (202 mb)

Söker du någonting annat? Kontakta oss

Tillåten användning

Det är tillåtet att visa och använda materialet för att marknadsföra Phonak-produkter och informera om tjänster relaterade till produkterna.

I samband med detta vill vi påpeka att den häri givna tillåtelsen inte omfattar olaglig användning i vilseledande eller bedräglig marknadsföring av medicintekniska produkter. Dessutom förbinder du dig att strikt följa gällande lagar och bestämmelser, samt etik och uppförandekoder, i samband med användning av materialet, i synnerhet när det gäller marknadsföring av medicintekniska produkter. Med anledning av detta rekommenderar vi att lagenlig annonsering idkas, i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

Begränsad användning

Vissa material är föremål för begränsningar. Läs noga igenom respektive förklaringar för att säkerställa efterlevnad av dessa begränsningar.


Otillåten användning

Ändringar av materialet är endast tillåtna om de är i linje med våra riktlinjer för varumärket. Material får inte användas på ett sätt som förvränger innebörden, är diskriminerande eller skadar Phonaks och dess dotterbolags intressen. Det är inte tillåtet att skicka, posta eller vidarebefordra material till extern tredje part.

Utfästelser och garantier

Materialet tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag för att materialet kommer att uppfylla dina krav eller att dess användning kommer att vara oavbruten eller felfri. Hela risken vad gäller materialets kvalitet och funktion ligger hos dig. Du, som användare av det material som finns på denna webbplats, accepterar allt ansvar som härrör från sådan användning, ingen garanti ges för materialets användbarhet eller webbplatsens tillgänglighet.