Bilder och logotyper

Phonak har en mängd olika produktbilder och logotyper som du gärna får använda dig av.

Nedan hittar du en mängd olika produktbilder som du kan använda i din annonsering, oavsett om det gäller TV, tidningar eller direktreklam. Se användarvillkoren här.

VIKTIGT: Dessa filer är stora, högupplösta grafikfiler som bör användas av interna grafikavdelningar, tidningsdesignavdelningar eller tryckerier. Det är inte alla av dessa filer som är kompatibla med vanliga ordbehandlingsprogram. Vissa måste öppnas i mer sofistikerade bildredigerings-/layoutprogram, som Photoshop, Illustrator, InDesign och liknande.

Phonak Logos

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – CMYK

.eps (506 kb)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – Pantone

.eps (505 KB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logotyp – RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Bilder på hörapparater

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel images
(all images)

.zip (14.1 mb)

Beautyshot Audéo B

Audéo V-bilder
(alla bilder)

.zip (144 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Bolero B images
(all images)

.zip (102.7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Virto B images
(all images)

.zip (29.7 mb)

Beautyshot Naída B family

Naída V-bilder
(alla bilder)

.zip (211 mb)

Sky Q-familjen

Sky V-bilder
(alla bilder)

.zip (945 mb)

Beautyshot CROS B Family

CROS B images
(all images)

.zip (24.2 mb)

phonak_vitusplus_family_reasontobelieve_800x500.jpg

Vitus / Vitus+ images
(all images)

.zip (24.2 mb)

Bilder på trådlösa tillbehör

Beautyshot TV Connector

TV-Connector images

.zip (4.35 mb)

Roger Pen-familjen

Roger-bilder

.zip (202 mb)

ComPilot Air II

ComPilot Air-bilder

.zip (13,3 mb)

ComPilot II

ComPilot II-bilder

.zip (18,4 mb)

DECT II-bilder

DECT II-bilder

.zip (14,2 mb)

PilotOne II

PilotOne II-bilder

.zip (9,9 mb)

iCube II

ICube II-bilder

.zip (19,7 mb)

RemoteMic

RemoteMic-bilder

.zip (3,6 mb)

TV Link II image

TV Link II images

.zip (31.3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select images

.zip (15.7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II images

.zip (11.2 mb)

Söker du någonting annat? Kontakta oss

Tillåten användning

Det är tillåtet att visa och använda materialet för att marknadsföra Phonak-produkter och informera om tjänster relaterade till produkterna.

I samband med detta vill vi påpeka att den häri givna tillåtelsen inte omfattar olaglig användning i vilseledande eller bedräglig marknadsföring av medicintekniska produkter. Dessutom förbinder du dig att strikt följa gällande lagar och bestämmelser, samt etik och uppförandekoder, i samband med användning av materialet, i synnerhet när det gäller marknadsföring av medicintekniska produkter. Med anledning av detta rekommenderar vi att lagenlig annonsering idkas, i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

Begränsad användning

Vissa material är föremål för begränsningar. Läs noga igenom respektive förklaringar för att säkerställa efterlevnad av dessa begränsningar.


Otillåten användning

Ändringar av materialet är endast tillåtna om de är i linje med våra riktlinjer för varumärket. Material får inte användas på ett sätt som förvränger innebörden, är diskriminerande eller skadar Phonaks och dess dotterbolags intressen. Det är inte tillåtet att skicka, posta eller vidarebefordra material till extern tredje part.

Utfästelser och garantier

Materialet tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag för att materialet kommer att uppfylla dina krav eller att dess användning kommer att vara oavbruten eller felfri. Hela risken vad gäller materialets kvalitet och funktion ligger hos dig. Du, som användare av det material som finns på denna webbplats, accepterar allt ansvar som härrör från sådan användning, ingen garanti ges för materialets användbarhet eller webbplatsens tillgänglighet.