Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Nya Zeeland

Sonova New Zealand Ltd.
Takapuna Finance Centre
159 Hurstmere Road
NZ-Takapuna, Auckland 9, 0622

Telefon: +64 9 486 1849
Fax: +64 9 486 1895
E-post: nzinfo@phonak.com
Webbplats: www.phonak.co.nz

 
Global Locations