Om Phonak

Globala distributörer

Vi är en global leverantör av hörsellösningar. Genom vårt omfattande nätverk av internationella dotterbolag och distributörer är vi representerade i över 100 länder.

 
Global locations
 

Ukraina

Infoton Ltd
Botkina street 4
UA-030055 Kiev

Telefon: +380 44 241 64 65/67/68/69
Fax: +380 44 241 64 65/67/68/69
E-post: office@infoton.kiev.ua
Webbplats: www.infoton.kiev.ua

 
Global Locations