EasyView Otoblock

EasyView Otoblock

EasyView Otoblock är ett nytt sätt att ta djupa avtryck som ger full visualisering vid avtryckstagandet.

Woman business
 

EasyView Otoblock

Du fäster EasyView Otoblock direkt på ditt otoskop för att se bättre när du placerar det i hörselgången. Det är kompatibelt med de vanliga avtrycksmaterialen och gör det möjligt att göra längre avtryck.

 

 

Gör långa och djupa avtryck

EasyView Otoblock ska bara används av audionomer i avsett syfte. Man ska vara noga vid val av storlek och inte använda det vid perforerade trumhinnor eller vid andra mellanöreproblem.

 

 
 

EasyView Otoblock gör det möjligt att göra i genomsnitt 6 mm längre avtryck.

Phonak internal investigation, 2016.  N=22

   

EasyView Otoblock

Vad är det?

EasyView Otoblock är en ny design av avtryckstagningen. Otoblocket är gjort av en pad med en transparent lins i mitten. Det fästs direkt på otoskopet och man kan därför utnyttja otoskopets ljus under palceringen i hörselgången.

 
Speculum

Hur hjälper det?

Avtrycket är grunden för all tillverkning av i-örat apparater. Det är också det riskablaste momentet i audionomyrket med tanke på hur nära trumhinnan avtrycket görs.
EasyView Otoblock ger visualisering och ljus vid placeringen av pads,vilket gör det lättare.

 

 
Packshot Virto B-Titanium

Vem hjälper det?

Alla! Det gör det möjligt för audionomen att göra djupa avtryck med mer kontroll och klienten får en i-örat apparat med bättre passform.