Roger för små barn


Vi på Phonak förstår att du vill erbjuda dina yngsta patienter och deras familjer förstklassig, användarvänlig teknik som verkligen ger tillgång till alla de ljud och ord som behövs för tal- och språkutvecklingen.

   

secondary_dad_and_daughter_doing_homework.jpg
 

Varje ord räknas

Vi kan se örat som ”porten till hjärnan”. För familjer som vill att ett barn ska kunna kommunicera genom att lyssna och tala är det viktigt att dessa ”portar” är helt öppna. Med hörselteknik hindras inte barnets förmåga att lära sig att lyssna, tala och läsa.1

  • Om korrekt anpassade hörapparater används konsekvent och tillsammans med Roger i en språkrik miljö kan det förebygga försenad språkutveckling.2
  • Användning av Roger kan göra stor skillnad för att komma upp i de 45 miljoner ord som krävs för att vara redo för skolan och att lära sig att läsa.3
  • Barn som har börjat gå tillbringar 42 % av dagen på över 2 meters avstånd från en förälder eller andra vårdgivare.4 Roger kan hjälpa till att ge ett tydligt ljud på avstånd.
 

Fler ord, bättre gensvar, mindre frustration

En nyligen genomförd studie vid Vanderbilt University visade på flera fördelar med att använda Roger-system hemma med små barn.5

  • Användning av ett Roger-system hemma gav barn tillgång till 5 300 fler ord på en åttatimmarsdag jämfört med att bära enbart hörapparater (det innebar att barnet uppfattade 42 % mer tal från föräldrarna och andra personer i barnets närhet).
  • Baserat på enkätsvar från föräldrar uppgav 80 % av familjerna att de vid användning av Roger-system fick bättre gensvar från barnen och 35 % uppgav att barnen var mindre frustrerade.
  • Med ett Roger-system hemma talar föräldrarna mer med sina barn på avstånd, då det normalt sett är svårt att nå fram med tal.
 
 
mother son room
 

Enkelt att lyssna med Roger

Roger är designat för att göra lyssnandet lätt för barn genom att ge ett tydligt tal direkt till deras hörselteknik. Att minimera ansträngningen är viktigt, särskilt i buller och på avstånd.

  • Även barn med mildare hörselnedsättning riskerar att lida av lyssningströtthet på grund av den ökade ansträngning som krävs för att lyssna på dem som talar med dem.
    Vanliga symtom omfattar trötthet, sömnighet på morgonen, ouppmärksamhet, humörsvängningar och inlärningssvårigheter.7
  • Barn som är mycket trötta har svårare för att orka delta i vardagsaktiviteter. De riskerar att prestera sämre i skolan, har avbrutna sömnmönster och upplever ofta att livskvaliteten påverkas negativt.8  
 

Roger låter barn hålla kontakten med nära och kära

Det är viktigt att barn känner att de har kontakt med andra människor i ständigt växlande miljöer. Ett Roger-system kan hjälpa små barn att uppfatta föräldrars eller andra vuxnas röster på avstånd och i bullriga miljöer, så att de känner sig trygga i alla olika situationer.

Oavsett om barnet sitter bak i bilen, springer runt i parken eller på en stökig förskola så behåller det kontakten med de vuxna i närheten.

 
mother son car
 
FM_Halbrad.jpg
 

Roger och trådlösa tillbehör

Roger är kompatibelt med i princip alla hörapparater, cochleaimplantat och benförankrade apparater vilket gör det till den ideala lösningen för att ge små barn tillgång till fler ord när deras värld blir bullrigare.

Vi på Phonak designar holistiska lösningar som samverkar för att ge barn den bästa tillgången till ljud, såväl nära som på avstånd. Hörapparaterna Phonak Sky* med den unika inställningen för Roger och riktmik har bevisats ge en förbättring av taluppfattningen med 26 % jämfört med en rundupptagande inställning.6

*Apparaterna Sky V och Sky B med direkt audioingång (DAI)

 

   

Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Denna användarvänliga trådlösa lärarmikrofon är huvudprodukten i Roger för skola och gör att både elever och lärare lätt kan hantera olika aktiviteter i det moderna...

Roger On™

PH_Packshot_Roger_On_x2_lying_perspective_056-3010_056-3011.png

Roger On är en mikrofon som är avsedd för alla samtal där bakgrundsbuller förekommer eller där det finns ett avstånd till talaren.

Referenser

   

1 Flexer, Carol (2018). Öronen är portar till hjärnan. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence,  den 23 maj 2018.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., … Moeller, M. P. (2015). Longitudinal Predictors of Aided Speech Audibility in Infants and Children. Ear and Hearing, 36, 24S–37S. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000211

3 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

4 Mulla, I., & McCracken, W. (2014). Frequency modulation for preschoolers with hearing loss. Seminars in Hearing, 35(03), 206–216. https://doi.org/10.1055/s-0034-1383505

5 Benitez-Barrera, C..R, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.  https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-H-17-0168

6 Jones, C., & Rakita, L. (2016).  A powerful noise-fighting duo: RogerTM and Phonak directionality. Phonak Field Study News, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 23 maj 2018.

7 Hornsby, B.W. , Naylor, G., & Bess, F. H. (2016). A taxonomy of fatigue concepts and their relation to hearing loss. Ear and Hearing, 37 Suppl 1, e1-e10. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000289

8 Garralda, M.E. & Rangel, L. (2002). Annotation: chronic fatigue syndrome in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43 (2), 169-176.  http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00010