Phonak CROS B

Funktioner och funktionsnivåer

 
Beautyshot, CROS-familjen
 

 

 

Premium
(B90)
Avancerad
(B70)
Standard
(B50)
Funktioner

 

 

 

auto StereoZoom 

auto StereoZoom zoomar automatiskt in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger upp till 60 % bättre taluppfattning.

X

 

 

Manuell StereoZoom

X

X

 

Real Ear Sound 

Real Ear Sound simulerar ytterörats funktion. Återskapar ljudlokalisering och ger ett naturligt ljud.

X

X

X

Rundupptagande

X

X

X

* Endast RIC-modeller