Phonak Naída™ Marvel

Den pålitliga kraftfulla hörapparaten1 med handsfreesamtal och Rogerstreaming utan en extern mottagare.

Naida M
  • SP

Färger

Modell: Naída M SP

Batteri: 13

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (M90), Advanced (M70), Standard (M50), Essential (M30)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P5

Champagne

Hörapparatfärger:

Vald: Champagne ( P5 )

P5
P7
H0
T7
P4
P6
P1
P3
P8

Anpassningsområde

Datablad ›

Naída M SP

  • Fitting Range Phonak Naída M SP

Parkoppla Naída M
 

Kraftfullt och tydligt ljud

Marvel hörapparater känner igen och anpassar sig automatiskt till fler lyssningssituationer än någonsin.2 Med AutoSense OS™ 3.0 och Binaural VoiceStream Technology™ får dina klienter bättre taluppfattning i buller med Roger3 samt mindre lyssningsansträngning och bättre minnesåterskapning i buller4.

 

Kan anslutas till smartphones, TV med mera

Phonak Naída Marvel kan anslutas direkt till mobiltelefoner med antingen iOS eller Android eller andra Bluetooth®-aktiverade enheter. Med plug and play-lösningen TV Connector kan man enkelt lyssna på TV. De kan ta emot handsfreesamtal och streama TV, musik, ljudböcker, podcasts med mera. Dessutom kan Marvel skilja mellan streamat tal och musiksignaler och anpassar sig automatiskt för bättre ljudkvalitet.

Lär dig mer om Marvelteknik

 
 
 

RogerDirect™teknik

Med RogerDirect™ kan du använda Rogerteknik för att streama direkt till Marvel hörapparater5, vilket ökar hörselfunktionen i starkt buller och på avstånd.3

Läs mer om Roger™teknik

 

Se hur Phonak Marvel fungerar.

Lär dig mer om Marvelteknik

Image_BtBtC_Marvel_great_AutoSense_OS_640x400.jpg

myPhonak app

Pic_smartphone_myPhonak_app_three_functions.jpg

Klienterna kan anpassa sin hörselupplevelse och finjustera sina hörapparater med den avancerade fjärrkontrollsfunktionen.

Phonak PartnerMic™

PartnerMic

En enkel fjärrmikrofon för samtal på tu man hand i buller.

Phonak RemoteControl

Remote Contol

En lättanvänd fjärrkontroll för klienter med Phonak Marvel hörapparaterFotnoter

1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Kontakta marketinsight@phonak.com om du vill ha ytterligare information. Baserat på Customer Satisfaction Survey 2017

2 Rodrigues, T. och Lieve, S (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, hämtad från www.phonakpro.com/evidence, den 19 februari, 2020.

3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210

4 Winneke, A., Schulte, M. och Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Texten är under bearbetning. Förväntas i början på 2020.

5 RogerDirect™ kräver att Rogermottagare installeras på Phonak-hörapparaterna.

iOS är ett varumärke som tillhör Cisco, Inc.

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.