Phonak Virto™ B-Titanium

Funktioner & funktionsnivåer

 
Packshot Virto B-Titanium
 
  Premium
(B90)
Avancerad
(B70)

Automatiskt program:

   

Komfort i eko ►  

Känner igen eko och efterklang och applicerar lämplig mängd förstärkningsreducering, vilket ger mindre distorsion och bättre taluppfattning.

X

 

Tal i bil ►

Minskar bredbandigt buller för att skapa en stabil lyssingsmiljö.

X

 

Musik ►

Utökat dynamikområde, långsam kompression och mer förstärkning för en fylligare musikupplevelse.

X

X

Komfort i buller ►

Reducerar aktivt buller för bättre komfort när inget tal är närvarande.

X

X

Lugna situationer

Ger optimal förstärkning för taluppfattning och lyssningskomfort i tysta miljöer.

X

X

Manuella program: 

   

Max. ytterligare program

5 5

Komfort i eko ►  

Känner igen eko och efterklang och förbättrar taluppfattningen och komforten.

X

 

Lugna situationer ►

Ger optimal förstärkning för samtal i tysta miljöer.

X

X

Komfort i buller►

Reducerar buller när inget tal är närvarande.

X

X

Musik ►

Utökat dynamikområde, långsammare kompression och mer förstärkning.

X

X

Akustisk telefon ►

Genom att med DuoPhone överföra samtalet till motsatta örat förbättras SNR med 3.1 dB.

X

X

Signaturfunktioner: 

   

EchoBlock ►

EchoBlock förbättrar lyssningsupplevelsen i eko och efterklang.

X

 

SoundRelax ►

SoundRelax dämpar impulsljud.

X

X

SoundRecover2 ►

Förbättrar hörbarheten för högfrekventa ljud med en adaptiv frekvenssänkande algoritm.

X

X

Tinnitusbalans brusgenerator ►

En brusgenerator kan aktiveras för tinnitusbehandling.

X

X

WhistleBlock ►

Skiljer mellan verklig återkoppling och återkopplingsliknande ljud och använder fasvändning för att eliminera återkoppling.

X

X

NoiseBlock ►

Bullerreducering som aktiveras endast när buller är närvarande.

X

X

Brukarbaserad fininställning►

Kommer ihåg volymändringar som kan användas för finjusteringar.

X

X

auto Acclimatization ►

Ökar automatiskt förstärkningen över tid.

X

X

AOV ►

Akustiskt optimerad vent beräknar optimal vent för minsta möjliga ocklusion.

X

X

Kanaler ►

Antal oberoende kanaler

20 16