FM-mottagare

Beautyshot FM Receivers

Små mottagare som överför signalen från en Dynamic FM-mikrofon till klientens hörapparater eller cochleaimplantat.

Mottagartyper

Dynamic FM-mottagare
 

Designintegrerade Dynamic FM-mottagare

Designintegrerade Dynamic FM-mottagare för Phonak-hörapparatanvändare, som perfekt kompletterar Phonak-hörapparaternas eleganta konturer och finns i matchande färger.

Det finns även designintegrerade mottagare som är kompatibla med utvalda cochleaimplantat (CI) från Cochlear och är tillgängliga i samma färger som CI-ljudprocessorn.

 
MLxi – universell Dynamic FM-mottagare
 

MLxi

MLxi är en universell Dynamic FM-mottagare som är kompatibel med praktiskt taget alla hörapparater och cochleaimplantat-talprocessorer på marknaden. Den fungerar när den är ansluten till en audiosko eller streamer.

 
Roger MyLink-mottagare med halsslinga
 

MyLink+

Dynamic FM-mottagare med halsslinga. Kompatibel med alla hörapparater och cochleaimplantat med telespole.

 
iSense Micro
 

iSense Micro

En trendig Dynamic FM-mottagare med Bluetooth för barn med normal hörsel men med uppmärksamhetsrelaterade problem.

 

Mottagarens färger

Designintegrerade mottagare finns i färger som kompletterar hörapparatens färger.

Guide: FM Receiver color guide

Hitta dina FM-mottagare

Lär dig mer

MLxi-mottagare

MLxi, ML14i: Programmeringsguide

Programmeringsguide