Roger™ SoundField

Beautyshot Roger DigiMaster

Ett ljudutjämningssystem som sparar lärarens röst och ger tydligt ljud till alla elever i klassrummet.

NYHET! Ny version lanserad i augusti 2022!

DigiMaster 5000

Digimaster_5000.png

DigiMaster 5000 är en fristående enhet som innehåller 12 individuella minihögtalare, alla i en robust aluminiumram. Den producerar högkvalitativt ljud för lyssnare i normalstora klassrum.

DigiMaster 7000

Digimaster_7000.png

För större klassrum, föreläsningssalar och hörsalar DigiMaster 7000 utrustad med 15 stycken individuella högkvalitativa minihögtalare. Den kan kombineras med en annan enhet för att skapa ett dubbelt högtalarsystem.

Förstärka lärarens röst

I ett klassrum pågår ofta flera interaktiva diskussioner och grupparbete samtidigt. Detta är självklart viktigt för inlärningen, men bruset och ljuden i klassrummet kan göra det svårare för eleverna att höra allt som sägs. Med tanke på att klassrumsakustiken vanligtvis inte är så bra5 och att lärare ofta står på avstånd och talar till klassen, så behöver lärarens röst förstärkas för att alla ska kunna höra.

 
 
 

SoundField system

Vårt SoundField-system består av den trådlösa mikrofonen Roger Touchscreen och högtalaren Roger DigiMaster.

Roger Touchscreen Mic brukar bäras runt halsen och skickar talet från läraren till Roger DigiMaster-högtalaren. Roger Touchscreen Mic uppskattar kontinuerligt det omgivande bruset och optimerar automatiskt volymen så att talet förblir högt och tydligt, för förbättrad talförståelse2.

Roger DigiMaster-högtalaren är placerad på golvet i klassrummet eller upphängd på väggen och består av flera mindre högtalarelement (12 st individuella högtalarelement i Roger DigiMaster 5000 och 15 st i Roger DigiMaster 7000). Genom högtalarens utformning sprids lärarens röst och fördelas jämnt i rummet. Precis som alla andra Roger-enheter är systemet adaptivt, vilket hjälper lärarens röst att hålla sig ovanför bruset.

 

Roger SoundField (V2) har flera nya funktioner som hjälper ditt barn i skolan. Dessa inkluderar:

  • En ny Bluetooth-anslutningsmodul för uppkoppling till multimediaenheter som används i klassrum. Detta gör det möjligt att mixa lärarens röst via Roger Touchscreen Mic med musik eller ljud från andra enheter.
  • Mer bas för en fylligare ljudkvalitet. Tack vare nya högtalare av hög kvalitet, nya omvandlare och ny försegling.
  • Upp till 35 Roger-mikrofoner, som Roger Touchscreen Mic och Roger Pass-around, kan användas i samma MultiTalker Network.
  • Enkla firmwareuppgraderingar är tillgängliga vid behov via USB-anslutning.

Fördelarna med ljudutjämningssystem för elever

Det auditiva nätverket i ett barns hjärna är inte fullt utvecklat förrän vid 15 års ålder. Barn lyssnar alltså annorlunda än vuxna och kräver ett mer gynnsamt signal-brusförhållande (SNR).3 Med de betydande förbättringarna av tal-i-brus för normalhörande barn på upp till 28 % vid 65 dBA brus och 50 % vid 70 dBA över inget ljudfält, hjälper Roger SoundField barn att uppmärksamma, höra och förstå läraren bättre.2

 
 
SoundField-system för klassrum
 

Fördelarna med ljudutjämningssystem för lärare

Den höga ljudnivån som ofta förekommer i klassrum kan leda till att lärarna sliter ut rösten och kan medföra ökade kostnader till följd av högre sjukfrånvaro. Enligt en studie bidrog användning av Roger SoundField-systemet efter bara en lektion till bättre röstkvalitet och minskade risken för torr hals, trötthet och ansträngda stämband hos lärarna.1

SoundField-system för klassrum
 

Ljudsystem för klassrum

Multimediaenheter är vanligt förekommande i dagens klassrum.4 Vid användning av Roger Multimedia Hub i nätverket går det att lyssna på lärarens röst samtidigt som andra ljudsignaler t ex musik eller videoklipp.

 
Roger SoundField – ljudsystem för klassrum
 

Utvärderingsverktyg för barns hörsel (C.H.A.T.)

C.H.A.T. Är ett verktyg för skolaudionomer, hörselresurslärare och lärare för döva. Använd det för att välja, fylla i, hantera och dela dina lyssningsutvärderingar, utan att behöva skriva ut och förvara pappersark.

Lär dig mer

Picture school group classroom

Komponenter

Roger™ Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Denna användarvänliga trådlösa lärarmikrofon är kärnkomponenten i ett komplett Roger-system för skolan.

Roger™ SF Touchscreen Mic

packshoot_roger_sf_touchscreen_mic.jpg

Den här enkla lärarmikrofonen kan kombineras med en eller flera Roger Pass-around-mikrofoner och överför ljudet till hela klassen, enbart via Roger DigiMaster-högtalaren.

 

 

Relaterade produkter

Roger™ Pass-around

Roger Pass-around

Den här mikrofonen har utformats för att förbättra klassrumsdiskussioner, så att inte bara lärarna utan alla elever kan höras tydligt. Dess storlek är optimal för barn och...

Roger DigiMaster 5000

Digimaster_5000.png

Roger SoundField är den perfekta lösningen för medelstora lokaler och ger en mycket god ljudupplevelse.

Roger DigiMaster 7000

Digimaster_7000.png

Systemet lämpar sig för större lokaler som kyrkor, föreläsningssalar och rättssalar. Med det här systemet är det möjligt att ansluta två talare i ett nätverk.

Roger™ Multimedia Hub

Roger Multimedia Hub

Denna smidiga sändare som används i Roger-nätverk har en mixningsfunktion som gör att lärarens röst kan höras samtidigt som en ljudsignal.

Referenser

1. Cruz, A. D. da, Silvério, K. C. A., Ribeiro, V. V. & Jacob, R. T. de S. (2016). Dynamic soundfield system impact on the teacher’s voice: case report. Revista CEFAC, 18(5), 1260–1270.

2. Wolfe, J., Morais, M., Neumann, S., Schafer, E., Mülder, H., Wells., N., John, A. & Hudson, M. (2013). Evaluation of Speech Recognition with Personal FM and Classroom Audio Distribution Systems. Journal of Educational Audiology, 19, 65-79.

3. Flexer, C. (2002) Rational and use of soundfield systems: An update. The Hearing Journal, 55(8), 10-18.

4. Ofcom. (2019). Children and parents: Media use and attitudes report 2018. Retrieved from https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018, accessed August 19th, 2019.

5. Knecht, H.A., Nelson, P.B., Whitelaw, G.M., & Feth, L.L. (2002). Background Noise Levels and Reverberation Times in Unoccupied Classrooms: Predictions and Measurements. American Journal of Audiology. 11:65-71.