Roger™ SoundField

Beautyshot Roger DigiMaster

Roger SoundField är ett ljudutjämningssystem som ger bästa möjliga akustiska förhållande i klassrummet. Läraren behöver inte höja rösten och alla elever hör lika bra.

DigiMaster 5000

Digimaster_5000.png

DigiMaster 5000 är en fristående enhet som innehåller 12 individuella minihögtalare, alla i en robust aluminiumram. Den producerar högkvalitativt ljud för lyssnare i normalstora klassrum.

DigiMaster 7000

Digimaster_7000.png

För större klassrum, föreläsningssalar och hörsalar har DigiMaster 7000 15 individuella högkvalitativa minihögtalare. Den kan kombineras med en annan enhet för att skapa ett dubbelt högtalarsystem.

DigiMaster X

052-3180_Roger_DigiMaster_X.png

DigiMaster X-mottagaren kan kopplas in i ett befintligt ljudfältssystem för att säkerställa att varje lyssnare upplever taluppfattning av Roger-kvalitet. Lektioner kan spelas in genom att fästa den på en inspelningsenhet.

Unik högtalarenhet med ”linjekälla”

Livliga diskussioner och interaktioner mellan lärare och elever är kritiskt för effektiv inlärning. Tyvärr är akustiken i klassrum vanligtvis mindre än idealisk och lärare talar vanligtvis till eleverna från ett avstånd vid undervisning. Det innebär att barnets dagliga inlärningsmiljö består av flera lyssningsutmaningar.

Som tur är gör Roger SoundField att de här utmaningarna enkelt kan övervinnas. Roger SoundField distribuerar ljud från läraren, eleverna och andra ljudkällor i hela klassrummet på ett effektivt sätt. Mainstream Amplification Resource Room Study (MARRS) visade att SoundField-system kan minska bakgrundsbuller och hjälpa barns uppmärksamhet, hörsel och förståelse av läraren. Den rapporterade även förbättringar av läs- och skrivbetyg för tusentals elever i klassrum som använder SoundField-teknik.1

Phonak DigiMaster-högtalaren ger hög riktverkan och skapar mycket mindre problematisk efterklang än alla andra befintliga system. DigiMaster sänder en klar, högkvalitativ signal via en eller två högtalare per rum (beroende på rummets storlek).

 
pic_hispanic_girl_at_school_02.jpg
 
soundfield_graph_green.jpg

Digital ljudkvalitet

Roger SoundField sänder digitala signaler och ändrar automatiskt frekvens vid behov för att eliminera potentiella störningar orsakade av befintliga nätverk för WiFi och Bluetooth i en byggnad. Systemet behöver inte användas på någon särskild kanal. Därför finns det inga ”döda punkter” vad gäller ljudet. Det är enkelt att parkoppla sändare och högtalare, och det finns ingen gräns för hur många licensfria system som kan användas på en plats.

 

Oöverträffad prestanda

För att kunna förstå tal i bullriga klassrum, behöver barn bättre signal-brusförhållanden (SNR). Roger SoundField förbättrar markant unga elevers möjlighet att uppnå akademisk framgång genom att erbjuda en förbättrad akustisk miljö för att lyssna och lära.

Med den hittills bästa tal i buller-förbättringen för barn med normal hörsel på upp till 28 % vid 65 dBA buller och 50 % vid 70 dBA jämfört med när inget SoundField används, är Roger SoundField i en klass för sig.2

Helt automatiserade inställningar

Roger SoundField övervakar kontinuerligt och justerar sina frekvens- och volyminställningar genom att mäta ett rums faktiska bullernivå och optimera dem därefter automatiskt. Det ger ett optimalt signal-brusförhållande (SNR) och omvandlar världens första intelligenta ljudfält till en produkt som alla kan använda.

 

 
pic_roger_soundfield_teacher.jpg
 

Fördelar för lärare

Bullriga klassrum kan göra att lärare drabbas av överansträngd röst, vilket med tid leder till dålig rösthälsa och ökad kostnad på grund av lärarfrånvaro.3,4 En undersökning i Storbritannien som utfördes av Royal National Institute for Deaf People avslöjade att 59 % av skolor uppgav att undervisningsbortfall på grund av överansträngd röst.5 En nyligen gjord studie i Brasilien visade att Roger SoundField i ett klassrum under bara en lektion per dag, räckte för att förbättra symptom av heshet, röstkvalitet, utmattning vid tal och överansträngd röst hos lärare.6 Risken för mer långsiktiga problem med rösthälsan minskar också och eftersom läraren slipper upprepa sig så ofta så ges det mer tid under en lektion att gå igenom undervisningsmaterialet. Elever som kan höra och svara på instruktioner bättre har inte bara visat sig resultera i akademiska förbättringar7 utan klassdisciplinen är också enklare att bibehålla.8

Då lärarfrånvaron på grund av röstproblem minskar så leder det även till minskade kostnader för vikarier vilket blir en ekonomisk vinstaffär för skolan.9

Fungerar med interaktiva skrivtavlor och multimedia

Kunder som använder en interaktiv skrivtavla eller skärm kan enkelt ansluta sin dator eller multimediaenhet till DigiMaster med en vanlig ljudkabel. Detta ger ett högkvalitativt system som på ett intelligent sätt förstärker ljudåtergivningen och säkerställer att lyssnarna hör och förstår allt som sägs.

 

Så enkelt som 1, 2, 3

Roger-system överför ljud digitalt och växlar automatiskt mellan olika frekvenser, så att risken för störningar från trådlösa nätverk eller Bluetooth elimineras.

En eller två mikrofoner kan väljas för Roger SoundField. Roger SF Touchscreen Mic utvärderar kontinuerligt omgivande buller och optimerar automatiskt volymen så att tal är högt och tydligt för alla. Dessutom är Roger Touchscreen Mic kompatibel med hörapparater och personliga Roger-mottagare.

Den är också enkel att konfigurera. Det är bara att ansluta, slå på den och börja lära sig.

Kompatibilitet

Roger SoundField-systemet med Roger Touchscreen Mic är den enda digitala klassrumslösningen som kan användas tillsammans med flera mikrofoner eller personliga mottagare.

Roger™ Upgrader

Den kostnadsfria Roger Upgrader-programvaran är utformad för att säkerställa Roger-kompatibilitet för Phonak-klassrumenheter.

Ladda ner Roger Upgrader gratis

 
pic_roger_soundfield_clasroom.jpg
 
pic_secondary_roger_soundfield_multimedia.png
 

Ett fullständigt anslutet klassrum

Multimedia-enheter som används i klassrum (till exempel TV-apparater och MP3-spelare, smartboards, bärbara datorer och surfplattor ) kan alla enkelt anslutas till Roger Multimedia Hub som trådlöst sänder till en Roger DigiMaster-högtalare. När de används i ett nätverk, tillåter ljudmixningsfunktionen i Roger Multimedia Hub att lärarens röst kan höras samtidigt med en ljudsignal.

 

Rätt högtalare för varje klassrum

Oavsett storlek, levererar Roger SoundField kristallklart ljud till ett helt rum vilket gör lyssning, fokus och inlärning enklare.

  • Roger DigiMaster 5000 är en fristående lösning för normalstora klassrum. Tillsammans med en Roger SF Touchscreen Mic kan det här systemet erbjuda den ultimata direkta ljudprestandan.

  • Roger DigiMaster 7000 är bäst lämpat för större utrymmen. Systemet fungerar över en större yta och kan även anslutas i ett nätverk med två högtalare, vilket gör att den kan täcka in ett dubbelt så stort område som DigiMaster 5000.

  • DigiMaster X-mottagaren kan kopplas in i ett befintligt ljudfältssystem för att säkerställa att varje lyssnare upplever taluppfattning av Roger-kvalitet. Lektioner kan spelas in genom att fästa den på en inspelningsenhet.
 
Digimaster_5000.png
 
Digimaster_7000.png
 
052-3180_Roger_DigiMaster_X.png
 

Utvärderingsverktyg för barns hörsel (C.H.A.T.)

C.H.A.T. Är ett verktyg för skolaudionomer, hörselresurslärare och lärare för döva. Använd det för att välja, fylla i, hantera och dela dina lyssningsutvärderingar, utan att behöva skriva ut och förvara pappersark.

Lär dig mer

Picture school group classroom

Komponenter

Roger™ Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Denna spännande och användarvänliga trådlösa lärarmikrofon är kärnkomponenten i Roger for Education-sortimentet.

Roger™ SF Touchscreen Mic

packshoot_roger_sf_touchscreen_mic.jpg

Med sitt intuitiva nya användargränssnitt, kan den här enkelanvända mikrofonen kombineras med en eller flera Roger Pass-around-mikrofoner och överför enbart till Roger DigiMaster-högtalare för hela klassen.

Relaterade produkter

Roger™ Pass-around

Roger Pass-around

Den här mikrofonen har utformats för att förbättra klassrumsdiskussioner, så att inte bara lärarna utan alla elever kan höras tydligt. Dess storlek är optimal för barn och...

DigiMaster 5000

Digimaster_5000.png

DigiMaster 5000 är en fristående enhet som innehåller 12 individuella minihögtalare, alla i en robust aluminiumram. Den producerar högkvalitativt ljud för lyssnare i...

DigiMaster 7000

Digimaster_7000.png

För större klassrum, föreläsningssalar och hörsalar har DigiMaster 7000 15 individuella högkvalitativa minihögtalare. Den kan kombineras med en annan enhet för att skapa...

DigiMaster X

052-3180_Roger_DigiMaster_X.png

DigiMaster X-mottagaren kan kopplas in i ett befintligt ljudfältssystem för att säkerställa att varje lyssnare upplever taluppfattning av Roger-kvalitet. Lektioner kan...

Roger™ Multimedia Hub

Roger Multimedia Hub

Denna smidiga sändare som används i Roger-nätverk har en mixningsfunktion som gör att lärarens röst kan höras samtidigt som en ljudsignal.

Referenser

1 Användning av ljudfältsförstärkning av lärarens röst i ett vanligt klassrum – En studiesammanfattning. MARRS-projektet:

Mainstream Amplification Resource Room Study. Hämtad från http://www.classroomhearing.org/research/marrsStudy.html, åtkomst 12 mars, 2018

2 Wolfe, J., Morais, M., Neumann, S., Schafer, E., Mülder, H., Wells., N., John, A. & Hudson, M. (2013). Evaluation of Speech Recognition with Personal FM and Classroom Audio Distribution Systems. Journal of Educational Audiology, 19, 65-79.

3 Sapir, S., Keidar, A., & Mathers-Schmidt, B. (1993). Vocal attrition in teachers: survey findings. International Journal of Language & Communication Disorders, 28(2), 177–185. https://doi.org/10.3109/13682829309041465

4 Sliwinska-Kowalska, M., Niebudek-Bogusz, E., Fiszer, M., Los-Spychalska, T., Kotylo, P., Sznurowska-Przygocka, B., & Modrzewska, M. (2006). The Prevalence and Risk Factors for Occupational Voice Disorders in Teachers. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 58(2), 85–101. https://doi.org/10.1159/000089610

5 Dickinson, J. (2016, April 16). World Voice Day: How to protect your most important teaching tool. Hämtad från https://www.tes.com/news/school-news/breaking-views/world-voice-day-how-protect-your-most-important-teaching-tool

6 Cruz, A. D. da, Silvério, K. C. A., Ribeiro, V. V. & Jacob, R. T. de S. (2016). Dynamic soundfield system impact on the teacher’s voice: case report. Revista CEFAC, 18(5), 1260–1270.

7 Simberg, S. (2004). Prevalence of vocal symptoms and voice disorders among teacher students and teachers and a model of early intervention. (Thesis), University of Helsinki. Hämtad från http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/kay/fonet/vk/simberg/prevalen.pdf

8 Cutiva, L. C. C. (2013). Voice Disorders in Teachers and Their Associations with Work-Related Factors: A Systematic Review. Journal of Communication Disorders, 46(2), 143–155. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2013.01.001

9Van Houtte, E., Claeys, S., Wuyts, F., & Van Lierde, K. (2011). The Impact of Voice Disorders Among Teachers: Vocal Complaints, Treatment-Seeking Behavior, Knowledge of Vocal Care, and Voice-Related Absenteeism. Journal of Voice, 25(5), 570–575. https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2010.04.008

Roger-mikrofonalternativ krävs