Roger™ Focus

Användningssituationer

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Fokus i klassrummet

Barn med normal hörsel kan fortfarande ha problem med att höra eller förstå vad deras lärare säger, av en mängd olika skäl. Att tydligt kunna höra instruktioner ovan störande ljud i ett klassrum kan ha en positiv inverkan på ett barns utbildning och utveckling.

 
Pic Pediatric primary school girl presenting math Roger Touchscreen Mic Roger Pass around Roger SoundField
 

Utbildning för barn med autism

Autism kan ha en stor inverkan på barns liv, särskilt vad gäller hur bra de lyckas i skolan. Roger-teknik har visat sig hjälpa barn med autism1 att koncentrera sig på lärarens ord och kommunicera och interagera bättre med sina studiekamrater.

 
Pediatric - Roger Focus
 

Utbildning för barn med auditiv perceptionsstörning

Barn med auditiv perceptionsstörning tycker att det är svårt att fokusera på vad som sägs, särskilt när det finns mycket bakgrundsbuller, som i ett livligt klassrum. Roger-teknik har visat sig hjälpa barn med auditiv perceptionsstörning2 att fokusera på vad som sägs, oavsett var de sitter i klassrummet.

 
Pic Pediatric primary preschool music lesson Roger Touchscreen Mic Roger SoundField
 

1 Rance, Gary; Saunders, Keryn; Carew, Peter; Johansson, Marlin; Tan, Johanna (2014). The use of Listening Devices to Ameliorate Auditory Deficit in Children with Autism.
The Journal of Pediatrics 2014

2 Johnston, K.N., John, A.B., Kreisman, N.V., Hall III, J.W. och Crandell, C.C. (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD). International Journal of Audiology, vol 48. sid. 371-378