Phonak Audéo™ B

Det omfattande RIC-sortimentet inklusive den nya laddningsbara hörapparaten för lätt till grav hörselnedsättning är konstruerad för att förenkla livet för klienterna och ger en enastående hörselupplevelse, oavsett var de befinner sig och lösningar för speciella behov.

Beautyshot Audéo B
 • Direct

 • 10

 • 312

 • R

 • 312T

 • 13

Färger

En översikt

Modell: Audéo B Direct

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P6

Silver Gray

Hörapparatfärger:

Vald: Silver Gray ( P6 )

P6
P5
T7
P8
P7
P3
01
P4
P1

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B Direct

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo UltraPower xReceiver

Färger

En översikt

Modell: Audéo B 10

Batteri: 10A

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50), Essential (B30)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

01

Beige

Hörapparatfärger:

Vald: Beige ( 01 )

01
T7
P8
P1
P6
P7
P4
P5
P3

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B 10

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

Färger

En översikt

Modell: Audéo B 312

Batteri: 312

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50), Essential (B30)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P5

Champagne

Hörapparatfärger:

Vald: Champagne ( P5 )

P5
P4
P3
P1
P8
P6
01
T7
P7

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B 312

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo UltraPower xReceiver

Färger

En översikt

Modell: Audéo B R

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P7

Graphite Gray

Hörapparatfärger:

Vald: Graphite Gray ( P7 )

P7
P6
P1
P8
P5
P3
01
T7
P4

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B R

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo UltraPower xReceiver

Färger

En översikt

Modell: Audéo B 312T

Batteri: 312

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50), Essential (B30)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P4

Chestnut

Hörapparatfärger:

Vald: Chestnut ( P4 )

P4
P3
P7
P5
P1
01
P6
T7
P8

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B 312T

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo UltraPower xReceiver

Färger

En översikt

Modell: Audéo B 13

Batteri: 13

Funktionsnivåer (Jämför):

Premium (B90), Advanced (B70), Standard (B50), Essential (B30)

Kompatibla tillbehör ›

Färger

Hörapparat:

P5

Champagne

Hörapparatfärger:

Vald: Champagne ( P5 )

P5
P4
P7
P6
P8
01
P1
T7
P3

Anpassningsområde

Datablad ›

Audéo B 13

 • Fitting Range Phonak Audéo Standard xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo Power xReceiver

 • Fitting Range Phonak Audéo UltraPower xReceiver

Förenklar livet med en helt enkelt lysande lösning

With clients becoming increasingly active, they require hearing aids that can automatically keep up with their lifestyles. Having the freedom to do and go wherever they please, without having the restrictions associated with hearing loss, is paramount.

We’ve taken this as a key focus area when creating the new Phonak Belong™ platform. As the name suggests, we want clients to have hearing aids that allow them to feel at one with their environment, regardless of where they are. Your clients can rely on their hearing aids to seamlessly and automatically do all the work for them.

I takt med att klienterna blir aktivare kräver de hörapparater som automatiskt anpassar sig till deras livsstil. Friheten att göra vad de vill och gå vart de önskar utan de begränsningar som medföljer en hörselnedsättning är av största vikt.

Vi har haft detta som ett viktigt fokusområde när vi tagit fram den nya Phonak Belong™-plattformen. Som namnet antyder vill vi att klienterna har hörapparater som gör att de känner sig som ett med omgivningen oavsett var de befinner sig. Klienterna kan lita på att hörapparaterna sömlöst och automatiskt gör allt jobb åt dem.

Med Belong som består av laddningsbar batteriteknik och det nya AutoSense OS har vi skapat ett helt enkelt strålande sätt att förenkla klienternas liv samtidigt som de får en enastående hörselupplevelse.

The solution for first-time users

Audéo B provides high satisfaction amongst first-time users in real-life listening situations, less concentration effort and comfort from the moment they step out of your office and into real-life listening situations.1

50%_more_clients.png
 
 
 

Livskvalitet är när dina hörapparater ansluter direkt till din mobiltelefon*

Det senaste tillskottet i Audéo-sortimentet, Audéo B-Direct, kan förändra liv. Den använder Phonak Belong-teknik med vårt eget SWORD™ 2.4 GHz-radiochip. Med Audéo B-Direct kan du ansluta till alla telefoner med Bluetooth*. Den här milstolpen i branschens histora öppnar upp en hel värld av anslutningsmöjligheter. Det har ingen betydelse om dina klienter använder Android, iOS eller någon annan mobiltelefon – nu kan de ansluta telefonerna direkt till sina hörapparater.

Med nya TV Connector erbjuder Phonak en lättanvänd lösning som förvandlar Phonak Audéo B-Direct-hörapparater till trådlösa TV-hörlurar.

 

Livskvalitet är när du kan höra alla dygnets 24 timmar* på en enda laddning.

Phonak Audéo™ B-R är den första hörapparaten som har ett specifikt designat inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri som ger en lyssningstid på 24 timmar* på enda laddning! Litiumjonbatterier är snabbare att ladda, varar längre och försämras inte trots flera år med upprepad laddning. Den finns tillgänglig med lättanvända laddningsalternativ och klienterna kan ladda sina hörapparater var de än är, utan bekymra sig om att batteriet tar slut. Nu är det äntligen möjligt att befria klienterna från krånglet med att byta batterier.

Mer om Phonak-laddningsteknik 
 
Fitting basic tuning compression 

High satisfaction rate among professionals

To evaluate satisfaction with the Audéo B portfolio among hearing care professionals, Phonak conducted a survey in various countries. Not only would 87% recommend the devices to their peers, but 8 out of 10 would also repurchase them.

More about the survey results

More about the survey results

 

Award-winning product design

Phonak Audéo B-Direct was recently awarded top honors for product design with a prestigious Red Dot Award, the emblem for which is widely recognized as a symbol of good design.  
Reddot award logo
 
95% high confidence among consumers 

High client confidence in AutoSense OS

We have proof that our automatic system, AutoSense OS, outperforms users’ manual program preferences. 95% of clients rely solely on it. 3

More about AutoSense OS

 

When you can follow conversations from whichever direction they come, life is on

Fitted with an Audéo B hearing aid, the wireless CROS B transmitter enables clients with single-sided deafness (SSD) to hear speech clearly and follow conversations from whichever direction they come. Using our unique Binaural VoiceStream Technology, CROS B wirelessly transfers sound from the non-hearing ear to the Audéo B-R hearing aid on the better-hearing side. The ability to create a very narrow beamforming pattern allows clients to enjoy excellent speech understanding in noise. Plus, CROS B is easy to fit and demo.

Now, clients get to enjoy all the proven Phonak CROS performance in a rechargeable product.

More about Phonak CROS B 
Phonak CROS icon
 
Target 5
 

Helt enkelt världens mest populära anpassningsprogramvara

Phonak Target 5.2, Audéo B-Direct och Noahlink Wireless, förbättrar hela anpassningsenheten genom att utnyttja fördelarna med direktanslutning.

Phonak Target 5.0 programvara är enkel, flexibel och användarvänlig. Med lanseringen av Belongplattformen blir anpassning av hörapparater effektivare med två ytterligare nya funktioner: Demonstration av fördelar och hörtelefonkontroll.

Mer om Phonak Target

 

1 med Bluetooth® 4.2 trådlös teknik och många äldre telefoner med Bluetooth

2 Förväntat resultat med fulladdat batteri och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.
Läs mer på www.phonakpro.com/evidence

3 Field Study News under utarbetning, oktober 2016 (förväntad tillgänglighet). Comparing objective and subjective outcomes of automatic classification systems across manufacturers.

4 Phonak Field Study News, september 2015. StereoZoom.

 

Bluetooth® fakta Audéo B-Direct

Lär dig mer

 

* Förväntat resultat med fulladdat batteri och upp till 80 minuter trådlös streamingtid.
* Läs mer på www.phonakpro.se/evidence

1 Field Study News under utarbetning, oktober 2016 (förväntad tillgänglighet). En jämförelse av objektiva och subjektiva resultat av automatiska klassificeringssystem mellan tillverkare.

2 Phonak Field Study News, september 2015. StereoZoom.

TV Connector

packshot_tv_connector_d_perspective1_076-3006-0612.jpg

TV Connector är en lättinstallerad och lättanvänd ljudenhet som används tillsammans med Phonak Audéo B-Direct hörapparater för direktanslutning.

Phonak TVLink II

TVLink II Perspective

Kombineras med ComPilot eller ComPilot Air II för att lyssna trådlöst på TV eller annan ljudkälla via Bluetooth.

Phonak ComPilot II

ComPilot II Perspective

Kompatibel med alla Phonak Venture-hörapparater. Färg: Champagne/svart.