Phonak Bolero™ V

Funktioner & funktionsnivåer

 
Beautyshot Bolero V Family
 

 

Premium
(V90)
Avancerad
(V70)
Standard
(V50)

Automatiska program:

 

 

 

Komfort i eko 

Identifierar efterklangens frekvens och tillämpar en lämplig mängd förstärkningsminskning, vilket leder till mindre distorsion och gör det enklare att höra.

X

 

 

Tal i bil ►

Minskar bredbandsbuller i bilen och skapar en stabil lyssningsmiljö där det är enkelt att kommunicera utan ansträngning.

X

 

 

 

 

Tal i starkt buller 

Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger bättre taluppfattning.

 

X

 

 

 

 

Musik ►

Ger ett utökat dynamikområde, långsam kompressionshastighet och mer förstärkning för en rikare och mer komplett musikupplevelse.

X

X

 

 

Komfort i buller 

Reducerar buller aktivt och ger ökad komfort i situationer där ingen talar.

X

X

X

Tal i buller 

Anpassar och reducerar buller bakifrån i realtid och tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet i bullriga miljöer.

X

X

X

Lugna situationer 

Ger optimal förstärkning för taluppfattning och lyssningskomfort i samtal på tu man hand i lugna miljöer.

X

X

X

Manuella program:

 

 

 

 

Speech in Wind ►

Bättre taluppfattning, även i vindbrus.

 

X

 

 

Tal i 360º 

Väljer automatiskt talets riktning och överför det till det andra örat och förbättrar taluppfattningen utan att man behöver se den man talar med.

X

X

 

Tal i starkt buller 

Zoomar in på en enda röst i en diffus bullermiljö och ger bättre taluppfattning.

X

X

 

Akustisk telefon 

DuoPhones huvudfunktion överför signalen i realtid till det andra örat så att uppringarens röst hörs i båda öronen med en genomsnittlig förbättring på 3,1 dB SNR.

X

X

X

 

Signaturfunktioner:

 

 

 

UltraZoom 

UltraZoom är en adaptiv riktmikrofonteknik med flera kanaler, som förbättrar taluppfattningen i bullriga miljöer.

Premium med SNR-Boost

Avancerad med SNR-Boost

Standard med SNR-Boost

EchoBlock ►

EchoBlock ger en bättre lyssningsupplevelse i efterklangsmiljöer, till exempel stora konferenslokaler, kyrkor och lokaler med reflekterande ytor.

X

 

 

SoundRelax ►

SoundRelax dämpar impulsljud, som annars är otrevliga att lyssna på, utan att taltydligheten påverkas eller orsakar att andra ljud uppfattas onaturligt.

X

X

 

 

WindBlock 

WindBlock använder ett vindidentifikations- och klassificeringssystem, som automatiskt och adaptivt undertrycker vindbrus.

X

X

 

DuoPhone

Förbättrar taluppfattningen under telefonsamtal genom att automatiskt överföra uppringarens röst till det andra örat, så att rösten hörs samtidigt i båda öronen.

X

X

X

FlexControl ►

FlexControl gör AutoSense OS mer personligt och förvandlar den enkla handlingen att flytta en kontroll uppåt eller nedåt till ett kraftfullt justeringsverktyg.

X

X

X

FlexVolume

FlexVolume formar förstärkningskurvan efter frekvens, vilket resulterar i ökad tydlighet när det behövs mer volym.

X

X

X

Real Ear Sound

Real Ear Sound simulerar ytterörats funktion. Återskapar ljudlokalisering och ger ett naturligt ljud.

X

X

X

SoundRecover

SoundRecover komprimerar höga frekvenser för att återskapa högfrekventa ljud som annars skulle ha varit ohörbara.

X

X

X

Tinnitusbalans brusgenerator

Tinnitusbalans brusgenerator genererar ett bredbandsljud som används vid tinnitusbehandling.

X

X

X

WhistleBlock ►

WhistleBlock skiljer mellan naturliga återkopplingslika ljud och verklig återkoppling. Detta innebär ökad hörbarhet och bättre ljudkvalitet utan irriterande återkoppling.

X

X

X

NoiseBlock

NoiseBlock minskar störande omgivningsbuller.

 

X

X

X

QuickSync

En tryckning på programvalsknappen eller volymkontrollen resulterar i omedelbar, identisk ändring i den andra apparaten.

X

X

X

Brukarbaserad fininställning

Kommer ihåg justeringar som görs med FlexControl och FlexVolume och tillämpar dem automatiskt så att hörapparaten passar klientens önskemål bättre.

X

X

X

autoAcklimatisering

autoAcklimatisering används för att öka användarens förstärkning automatiskt, medan han eller hon använder apparaten.

 

X

X

X

AOV

Akustiskt optimerad ventilation (AOV) reducerar ocklusion till lägsta möjliga nivå genom att optimera anpassningsberäkningen.

X

X

X

Finjustering av

kanaler

Precision som låter klientens hörapparat anpassas enligt deras specifika hörselbehov.

20 16 12