Akustisk telefon

DuoPhones huvudfunktion överför signalen i realtid till det andra örat så att uppringarens röst hörs i båda öronen med en genomsnittlig förbättring på 3,1 dB SNR.