Komfort i eko

Identifierar efterklangens frekvens och tillämpar en lämplig mängd förstärkningsminskning, vilket leder till mindre distorsion och gör det enklare att tala.