Komfort i buller

Reducerar buller aktivt och ger ökad komfort i situationer där ingen talar.