FlexVolume

FlexVolume bidrar med ytterligare finesser för inställningar av ljudstyrka. I stället för linjära förstärkningsjusteringar upp eller ned formar FlexVolume förstärkningskurvan efter frekvens. Den här metoden ger ökad tydlighet när det behövs mer volym, medan bekvämligheten ökar med lägre volym.