NoiseBlock

NoiseBlock-behandling är särskilt effektivt för att reducera störande omgivningsbuller. Den känner av de subtila skillnaderna mellan talljud och övriga ljud och dämpar buller medan hörbarheten förblir oförändrad.