SoundRecover

SoundRecover är det enda effektiva sättet att förbättra hörseln genom att återskapa högfrekventa ljud, som annars skulle ha varit ohörbara. Att kunna höra hela ljudspektrat förbättrar taluppfattningen, medvetenheten om ljudmiljön och lyssnarglädjen.