SoundRelax

SoundRelax identifierar omedelbart och exakt dessa ljud och en förstärkningsminskning, som är proportionell mot den ursprungliga toppsignalens egenskaper, sker genast, utan att ändra den maximala utnivån (MPO). SoundRelax dämpar impulsljud, som annars är otrevliga att lyssna på, utan att taltydligheten påverkas eller orsakar att andra ljud uppfattas onaturligt.