Tal i 360°

Väljer automatiskt talets riktning och överför det till det andra örat och förbättrar taluppfattningen utan att man behöver se den man talar med. Till och med vid -10 dB signal-brusförhållande uppnås 80 % taluppfattning.