Tal i buller

Anpassar och reducerar buller bakifrån i realtid och tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet (SNR) i bullriga miljöer.