Speech in Wind

Detekterar och minskar vindbrus och överför tal till sidan som påverkas mest av vinden så att rösten blir tydligare samtidigt som komforten ökar, vilket tillsammans ökar taluppfattningen med upp till 28 %.