WhistleBlock

WhistleBlock skiljer mellan naturliga återkopplingslika ljud och verklig återkoppling. Detta innebär ökad hörbarhet och bättre ljudkvalitet utan irriterande återkoppling.