Roger™ Touchscreen Mic

Utbildning

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

Produktutbildning

Guide: Roger Touchscreen Mic - Fast Facts

Guide: Använda Roger Touchscreen Mic för mindre grupper

for schools

Guide: Använda Roger Touchscreen Mic och Roger-mottagare

for schools

Guide: Använda avancerade nätverksalternativ med Roger Touchscreen Mic

for schools

Guide: Använda Roger Pass-around i klassrummet

for schools

Guide: Använda Roger Multimedia Hub i klassrummet

for schools

See More Training

See More Training

 

Se mer utbildning

Se mer utbildning