Roger™ Touchscreen Mic

Användningssituationer

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

Taluppfattning i skolan

Verklig och meningsfull utbildning sker när barn kan höra tydligt, uppfatta och delta. Elever med hörselproblem behöver klar tillgång till lärarens röst, särskilt i bullriga situationer och på avstånd. Roger Touchscreen Mic leder rösten direkt till elevens hörapparater.

 
Roger Group Work Classroom Touchscreen Mic
 

Taluppfattning på avstånd

Placerad på bordet gör den här trådlösa mikrofonen det möjligt för barn och vuxna att höra en enskild talare eller ljudkälla bättre på avstånd.

 
Soccer children image
 

Taluppfattning i bullriga lyssningssituationer

I bullriga miljöer som t.ex. stora konferensrum, med många talare och ljud som kommer från olika håll, ger den här trådlösa mikrofonen dina klienter möjligheten att höra och delta fullt ut i samtal.

 
Roger Restaurant Roger Pen
 

Taluppfattning i buller och med en talare

Den här trådlösa mikrofonen gör det möjligt att fokusera helt på en samtalspartner. Optimal för platser som små kaféer eller livsmedelsbutiker, där flera ljud och röster gör det svårt att höra enskilda samtal.

 
Roger Supermarket Roger Clip-On Mic
 

Ansluta till andra trådlösa mikrofoner

Dina klienter kan skapa ett mikrofonnätverk för att kommunicera, vilket gör det möjligt för dem att höra flera talare med hög ljudkvalitet.

 
Cocktailparty