Funktionsanimeringar

Animation image SoundRecover

Våra animeringar ger dina klienter en bild av hur våra funktioner fungerar och hur de kan ha nytta av dessa.

Se funktionsanimeringar

DuePhone Animation
 

Så här kan Phonaks funktionsanimeringar hjälpa dig

Phonaks animeringar visar hur olika Phonak-funktioner fungerar. De visar tydligt fördelarna med varje funktion.

  • Klienterna kan både se och höra hur våra funktioner fungerar.
  • Animeringarna är korta och enkla, vilket gör att de inte tar upp för mycket av din tid med klienten.
  • Att dela dessa animeringar med din klient gör det möjligt för honom eller henne att se fördelarna.

Se tillgängliga animeringar

 

Rådgivningsverktyg för vuxna

vuxna

Rådgivningsverktyg för barn

barn