Phoneme Perception Test

Phoneme Perception Test 3.0

Fördelarna med hörapparater, t.ex. förstärkning, frekvenskompression och bättre taluppfattning, kan demonstreras för klienter och deras respektive om testet används under anpassningen. Du kan välja att köra testet med eller utan hörapparat.

Med Phoneme Perception Test 3.0 går det att använda en surfplatta som en andra skärm och inmatningsenhet.

 
Tablet SelfTest
Cockpit
 

Funktioner

Detection Audiogram-mode
Detektionstest
 

Detektionstest

Detektionstestet liknar ett fritt fält-hörseltest. Det är en förutsättning för att kunna köra distinktionstestet eller igenkänningstestet. Den här rutinen kan utföras manuellt i audiogramläge eller av klienten i självtestläge.

Detektionstestet liknar ett fritt fält-hörseltest. Det är en förutsättning för att kunna köra uppfattningstestet eller igenkänningstestet.

 
Distinction test
Urskiljningstest
 

Urskiljningstest

Gör en bedömning av hur väl kunden kan urskilja högfrekventa talljud som /sh/ and /s/ med hjälp av urskiljningstestet. Urskiljningstestet börjar med ett träningstest, så att kunden får ett tillfälle att vänja sig vid ljuden och testets utförande. Testflödet varierar beroende på resultatet från det föregående detektionstestet.

 
Recognition test
Igenkänningstest
 

Igenkänningstest

Använd igenkänningstestet för att göra en bedömning av hur väl kunden känner igen högfrekventa talljud som /sh/ or /s/. Talljuden omges av ett vokalpar och utformar betydelselösa ord, som exempelvis /a-sh-a/. Igenkänningstestet börjar med ett träningstest. Du kan kontrollera flödet, medan din kund genomför testet.

 

Systemkrav

systemkrav

Phonak Target™

support för target