Phoneme Perception Test

Phoneme Perception Test - Cockpit

Fonemuppfattningstestet är ett unikt verktyg för utvärdering av hörbarhet för höga frekvenser och urskiljning. Det ger en tydlig indikation om man får optimal hörbarhet för högfrekventa talljud. Testet kan användas oavsett tillverkare.

Detection Audiogram-mode
 

Utvärdera hörsel för höga frekvenser

Phoneme Perception Test utformades med ett mål i sikte: att förbättra din klients taluppfattning. Testresultatet ger information om eventuella framtida förbättringar av hörapparatens inställningar. Applikationen är NOAH-kompatibel och finns på 14 språk.

 

Kan användas och är kompatibelt oavsett tillverkare

Phoneme Perception Test är den evidensbaserade lösningen för bedömning och förbättring av den individuella anpassningen. Signalbehandlingsfunktionerna kan enkelt jämföras. Det kan användas och är kompatibelt oavsett tillverkare

 
Noah integration
 
Interface to Phonak Target
 

Gränssnitt för Phonak Target

Kombinationen av fonemuppfattningstest och programvara är helt unik. Endast anpassningsprogramvaran Phonak Target har ett gränssnitt för visning och tillämpning av resultaten från ett föregående test direkt under anpassningssessionen. Datadelning mellan anpassningsprogramvara och testprogramvara kräver NOAH.

 

Phonak Phoneme Perception Test

vuxna

Phoneme Perception Test – funktioner

funktioner

Phonak Target™

barn