Phonak Target

Upptäck det underbara med ljud med Phonak Target

Phonak Target har alla anpassningsverktyg du förväntar dig, plus unika funktioner för att förenklar anpassningsprocessen. Det ger dig mer tid att fokusera på klientens behov.

 
Orsaker till att du kommer att gilla Phonak Target™
 

Nya funktioner i Phonak Target 7.1*

 Phonak Target bimodal detektion 7.1
 

Bimodal anpassning

Hörapparaterna Naída Link M och Sky Link M kan anpassas i en bimodal konfiguration med Naída CI M och Sky CI M ljudprocessor från Advanced Bionics. Link M möjliggör binaurala funktioner med cochleaimplantatet, inklusive volymkontroll, programstruktur och streaming.

 

Funktioner

Phonak Target Software 7.0 APD
 

Adaptive Phonak Digital 2.0

Adaptive Phonak Digital 2.0 är en ny signalbehandlingsalgoritm för Phonak Paradise.

 
Överinställning av återkopplingströskel
 

Överinställning av återkopplingströskel

Överinställning av återkopplingströskeln ger audionomen mer kontroll och flexibilitet för att uppnå önskad högfrekvensförstärkning.

 
AutoSense OS 4.0™
 

AutoSense OS 4.0™

Phonaks automatiska operativsystem AutoSense OS 4.0 har utvecklats med hjälp av artificiell intelligens (AI) och kombinerar alla hörselfunktionerna. Med Phonak Paradise kan klienterna inte bara dra nytta av de befintliga funktionerna, utan också av nya hörselfunktioner som är specifikt utformade för att lösa kända hörselutmaningar som klienter upplever varje dag.

 
Speech Enhancer
 

Speech Enhancer

Speech Enhancer är utformad för att förstärka topparna hos en talsignal i lugna situationer.

 
Phonak Target Software 7.0 DNC
 

Dynamic Noise Cancellation

En spatial bullerreduceringsfunktion som fungerar i kombination med en riktmikrofon med flera kanaler för att förbättra signal-brusförhållandet i svåra lyssningssituationer.

 
Motion Sensor Hearing
 

Motion Sensor Hearing

Motion Sensor Hearing anpassar inställningarna för riktmikrofonen och Dynamic Noise Cancellation efter klientens detekterade aktivitet.

 
Soft noise reduction
 

Reducering av svagt buller

Soft noise reduction minskar förstärkningen för ljud som tickande klockor eller fläktljud.

 
Phonak Target Software 7.0 Tab control
 

Tryckkontroll

Tryckkontrollträningen ger möjlighet att lära klienten att dubbeltrycka för att aktivera Tryckkontroll-funktioner, t.ex. pausa/återuppta streaming från en ansluten Bluetooth®-enhet, ta emot eller avsluta samtal från en ansluten iOS- eller Android-telefon och använda röstassistenten i smartphones.

 
Phonak Target Software 7.0 Loss allert
 

Anslutningsvarningar

En signal som informerar klienten om förlorad eller avbruten kommunikation med apparaterna.

 
Phonak Target Software 7.0 Client notes
 

Anteckningar

Skriv och se anteckningar under hela anpassningssessionen och ställ in påminnelser.

 
Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Trial™

Flexibiliteten att erbjuda olika funktionsnivåer i en och samma apparat finns med Phonak Paradise och Marvel. Möjligheten att ändra funktionsnivåer i Target gör att du kan tillgodose klientens behov från första besöket eller överbrygga klyftan under reparationer.

 
PT6.2.7_AD_RS.png
 

AudiogramDirect med Remote Support

AudiogramDirect kan användas som en del av anpassningsprocessen för att testa klientens hörsel direkt genom deras hörapparater. Med Phonak Target 6.2.7 och senare är den här funktionen tillgänglig under en Phonak Remote Support-session. AudiogramDirect är utformat för att kontrollera en klients hörsel under en återbesökssession, men kan även utgöra en startpunkt för en ny första fjärranpassning.

 
Tryckknapp
 

Exakt och flexibel fininställning

Den exakta grafen visar information med hög precision, till exempel om tillämpad förstärkning och MPO, medan fininställningsverktygen låter dig göra de nödvändiga justeringarna.

 
Pushbutton
 

Unikt trådlöst anpassningsarbetsflöde

Phonaks hörapparater med direktanslutning, Phonak Target och Noahlink Wireless utgör en helt trådlös anpassningslösning som inte kräver en anpassningsenhet som bärs på kroppen. Den här kombinationen, som är exklusiv för Phonak, lägger grunden för ett unikt trådlöst arbetsflöde. Hörapparater med direktanslutning är lätta att identifiera genom att trycka på hörapparatens tryckknapp, så att den visas i listan med tillgängliga enheter. Hörapparater tilldelas och anpassningsprocessen fortsätter att ge audionomen och klienterna en sömlös och smidig anpassningsupplevelse.

Mer information om Noahlink Wireless

 
Automatisk nedladdning av Target-uppdateringar
 

Automatisk nedladdning av Targets uppdateringar

Target laddar automatiskt ner nya uppdateringar i bakgrunden, utan att störa anpassningsprocessen. När inställningarna har sparats och Target stängts informerar systemet om att det finns en ny uppdatering tillgänglig och visar en översikt över de nya tillgängliga funktionerna samt erbjuder möjligheten att starta installationen av den nya uppdateringen.

 
Target – fininställning av hörbarhet
 

Automatiskt val av erfarenhetsnivå

Phonak Target väljer automatiskt erfarenhetsnivå för nya anpassningar genom att överväga information från anpassningssessionen, antingen i Noah eller fristående. Det skapar en grund för en mer individualiserad utprovning och drar nytta av alla fördelar med det nya AutoSense OS för dina klienter.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Standardinställningar för Juniorläge

Pediatriska anpassningar kräver en holistisk, överskridande metod. Beroende på barnets ålder erbjuder Juniorläget i Phonak Target åldersspecifika DSL- eller NAL-förval och hörapparatkonfigurationer som har optimerats för att uppfylla behoven hos barn och deras familjer. Juniorläget innehåller fyra åldersgrupper: 0–3, 4–8, 9–12 och 13–18 år. (Se nya standardinställningar för DSL och NAL Juniorläge som visas i tabellen).

 
PT61_ECLD.jpg
 

RECD

Behandlingen och visningen av RECD-kurvor och de resulterande mätförhållandena har förbättrats för att förenkla användningen och uppfylla standarden IEC 61669.

 
Jämför inställningar i Target
 

TargetMatch

TargetMatch är ett automatiserat vägledningssystem för hörselgångs- och testboxmätning som har utvecklats av Phonak i samarbete med Otometrics. Det ger dig ett sömlöst, stegvist arbetsflöde som guidar dig genom placeringsprocessen för probe-slangen, inhämtning av värden för Real Ear och 2cc/mätbox samt automatisk eller manuell målmatchning. Det här skapar ett enkelt och effektivt sätt att få in verifiering i anpassningsprocessen.

www.otometrics.com/aurical finns mer information om AURICAL från Otometrics

TargetMatch - Nästa generations verifiering

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Demonstrator

Ett effektivt rådgivningsverktyg som har tagits fram för att låta klienter och deras kommunikationspartners uppleva hörapparater jämfört med inga hörapparater, monaural hörsel jämfört med binaural hörsel och för att jämföra tekniknivåer, allt via standardhörlurar.

 
Hörtelefonkontroll
 

Akustiska parametrar med hörtelefonkontroll

Phonak Target identifierar och länkar ihop sidorna automatiskt när de akustiska parametrarna är likadana. Dessutom har Target en hörtelefonkontroll som bekräftar att hörtelefonen överensstämmer med valen i anpassningsprogramvaran.

 
Jämför inställningar i Target
 

Jämför inställningar

Detta användbara verktyg är det smidigaste sättet att jämföra dina senaste justeringar med tidigare inställningar. Denna unika funktion gör det möjligt att jämföra och välja program från tidigare anpassningar utan att du behöver avbryta sessionen. Den första bilden tas automatiskt när du ansluter hörapparaterna till programvaran. Du kan ta fler bilder manuellt när som helst i samband med fininställningen. Med hjälp av ljud från den inbyggda mediaspelaren kan klienten delta i valet av inställningar.

 
Överför inställningar mellan modeller
 

Överför inställningar

Med funktionen Överför inställningar går det lätt att flytta över viktiga element i den tidigare anpassningen, oberoende av modeller och produktfamiljer eller programversioner från och med iPFG 2.5, till den nya anpassningen. Överförda element ingår i anpassningsformeln, de finjusterade frekvenssvaren och den anpassade programstrukturen. Överföringen av anpassningsinställningar blir mer effektiv, vilket bland annat är användbart när klienten varit nöjd med tidigare inställningar.

 
Real Ear-kalibrering
 

Real Ear-kalibrering

För noggranna resultat och en bättre första anpassning är personliga data utöver audiogrammet och den valda akustiska kopplingen mycket viktiga. Det är möjligt att testa och utvärdera hörapparaterna direkt i klientens öra. Återkopplings- och Real Ear-testet kombinerar individuella återkopplingströsklar, RECD-data och akustiska parameterinställningar för att skapa en mer exakt anpassningsberäkning. Det behövs ingen extra testutrustning.

 
Phonak Target Software 7.0 Auto acclimatization
 

autoAcklimatisering

Audionomen kan ange hur länge hörapparatens förstärkning automatiskt ökar till en förinställd målförstärkning. Fördelen för klienten är att hörapparaten gradvis och bekvämt acklimatiseras, istället för att du måste öka förstärkningen för varje session. Fördelen för audionomen är att funktionen visar dig den exakta förstärkningsnivån som används av hörapparaten. 

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Testa din klients hörsel direkt med en valfri hörapparat som har anpassats i Phonak Target, med hänsyn till de enskilda öronens egenskaper och de valda hörapparaterna. AudiogramDirect tillhandahåller en mer personligt anpassad förberäkning, vilket leder till mindre arbete med finjusteringar.

Du kan dessutom jämföra diagnostiska data som har erhållits vid olika sessioner utan krångel med att behöva avsluta anpassningsprogrammet. Det går att överlappa två kurvor i samma vy för enkel jämförelse och för att visa hur klientens hörselnedsättning har utvecklats över tid, en funktion som mycket användbar vid rådgivningsprocessen.

 
Rekommendationer för fininställning
 

Rekommendationer för fininställning

Endast Phonak Target har ett gränssnitt för visning och tillämpning av resultaten från ett föregående fonemupfattningstest (PPT) för att förbättra den individuella anpassningen av hörapparaten. Det ger en tydlig indikation på om man erhåller optimal hörbarhet för högfrekventa talljud med de hörapparater som valts.

Mer information om fonemuppfattningstest

 
Target – fininställning av hörbarhet
 

Fininställning av hörbarhet

Detta är ett effektivt och fokuserat sätt att skräddarsy inställningarna så att alla individuella inställningar och lyssningsbehov kan tillgodoses. Den här metoden tar itu med behovet av finjustering för specifika hörselmål, som till exempel tal, den egna rösten, allmän ljudstyrka och till och med enskilda fonem som är viktiga för taluppfattning. Justeringarna påverkar endast förstärkningsnivåer och frekvenser som är relevanta för att förbättra hörbarheten av valda stimuli. Ändringsområdena visas i kurvfönstret samt i förstärkningstabellen. Med fininställning av hörbarheten kan du bemöta klientens behov både snabbt och exakt.

 
Client view and second screen
 

Klientvy och separat skärm

Phonak Target förenklar rådgivningsprocessen för klienter och deras kommunikationspartners. Information om hörsel, hörselnedsättning och produkter kan visas på din datorskärm eller en separat skärm. Visningsalternativet Real Time-visning används för finjustering och rådgivning. Förbättringar av taluppfattning, förstärkning, utnivå, SoundRecover2 och kanalupplösning visas enkelt, framför allt med hjälp av de tillgängliga stereo- och surroundljuden. [Klientvyn] är lätttillgänglig längst uppe till höger i klientsessionen.

 
Tinnitusbalans
 

Tinnitusbalans

Tinnitusbalans brusgenerator erbjuder oumbärliga verktyg för att hjälpa dig att behandla tinnitusproblem. Förstärkningen kan dämpas för manuella program (t.ex. för användning av endast brusgeneratorn). Användning av bredbandsljud är vanligt vid behandling av tinnitus, i samband med antingen maskering eller ljudterapi.

 

* Funktionen bara tillgänlig i Paradise – se hela listan här.

Support för Target

support för target

Systemkrav för Target

systemkrav