Phonak Target

Över ett dussin orsaker till att du kommer att gilla Phonak Target

Phonak Target har alla anpassningsverktyg du förväntar dig, plus unika funktioner för att förenklar anpassningsprocessen. Det ger dig mer tid att fokusera på klientens behov.

 
Orsaker till att du kommer att gilla Phonak Target™
 

Funktioner

PT61_ECLD.jpg
 

RECD

Med Target 6.2 förbättras behandling och visning av RECD-kurvor och de resulterande mätförhållandena för att förenkla användning och följa IEC standarden IEC 61669.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Nya standardinställningar för Juniorläge

Pediatriska anpassningar kräver en holistisk, överskridande metod. Beroende på barnets ålder erbjuder Juniorläget i Phonak Target åldersspecifika DSL- eller NAL-förval och hörapparatkonfigurationer som har optimerats för att uppfylla behoven hos barn och deras familjer. Juniorläget innehåller fyra åldersgrupper: 0–3, 4–8, 9–12 och 13–18 år. (Se nya standardinställningar för DSL och NAL Juniorläge som visas i tabellen).

 
PT61_mandatory_update.jpg
 

Obligatorisk uppdatering av den inbyggda programvaran

Trial apparaterna kan snabbt ställas in på nödvändig funktionsnivå för att passa din rekommendation. Flera tekniska funktioner i Trial- apparaterna ger dig olika alternativ för att kunna erbjuda en hörsellösning vid det första besöket eller tillhandahålla en hörapparat t.ex. vid reparation.

Med Phonak Target 6.1 kommer en obligatorisk uppdatering av den inbyggda programvaran att erbjudas. Det ger alla fördelar för Marvel 2.0 för alla befintliga Phonak Marvel. Alla befintliga parkopplingar och inställningar behålls, det skiljer sig från andra typer av uppgraderingar av den inbyggda programvaran.

 

Funktioner

Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Marvel Trial hörapparater

Trial-apparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå passa din rekommendation. Flera tekniska nivåer i Trial-apparaterna ger dig många alternativ för att ge rätt hörsellösning på en gång eller tillhandahålla en hörapparat t.ex. under reparation.

De nya Trial-hörapparaterna kan snabbt ställas in på önskad funktionsnivå för att passa din rekommendation. Flera tekniska nivåer i en Trial-hörapparat ger dig många alternativ för att ge rätt hörsellösning på en gång eller tillhandahålla en lösning t ex under reparation.

 
Tryckknapp
 

Exakt och flexibel fininställning

Den exakta grafen visar information med hög precision, till exempel om tillämpad förstärkning och MPO medan fininställningsverktygen låter dig göra de nödvändiga justeringarna. Grafen och fininställningarna är två av anledningarna till att Phonak Target är känt för sitt breda användningsområde, transparens och stabilitet.

 
Pushbutton
 

Unikt trådlöst anpassningsarbetsflöde

Phonaks hörapparater med direktanslutning, Target anpassningsprogramvara och Noahlink Wireless utgör tillsammans en helt trådlös anpassningslösning som inte kräver en anpassningsenhet som bärs på kroppen. Den här kombinationen, exklusivt för Phonak, lägger grunden för ett unikt trådlöst arbetsflöde. Marvel  är lätt att identifiera genom att trycka på hörapparatens tryckknapp så att den visas i listan med tillgängliga enheter. Hörapparater tilldelas och anpassningsprocessen fortsätter att ge audionomer och deras klienter en sömlös och smidig anpassningsupplevelse.

Mer information om Noahlink Wireless

 
Automatisk nedladdning av Target-uppdateringar
 

Automatisk nedladdning av Targets uppdateringar

När det finns en ny uppdatering laddar Target automatiskt ner den i bakgrunden utan att störa anpassningsprocessen. När inställningarna sparats och Target stängts informerar systemet om att det finns en ny uppdatering tillgänglig och visar en översikt över de nya tillgängliga funktionerna samt erbjuder möjligheten att starta installationen av den nya uppdateringen.

 
Target – fininställning av hörbarhet
 

Automatiskt val av erfarenhetsnivå

Phonak Target väljer automatiskt erfarenhetsnivå för nya anpassningar genom att överväga information från anpassningssessionen, antingen i Noah eller fristående. Det skapar en grund för en mer individualiserad inledande anpassning och drar nytta av alla fördelar med det nya AutoSense OS för dina klienter.

 
Target – fininställning av hörbarhet
 

Fininställning av hörbarhet

Ett effektivt och fokuserat sätt att skräddarsy inställningarna så att alla individuella inställningar och lyssningsbehov kan tillgodoses. Den här nya metoden tar itu med behovet av finjustering för ett specifikt lyssningsändamål, som till exempel tal, den egna rösten, allmän ljudstyrka och till och med enskilda fonem som är viktiga för taluppfattning. Justeringarna påverkar endast förstärkningsnivåer och frekvenser som är relevanta för att förbättra hörbarheten av valda stimuli. Ändringsområdena och förstärkningstabellen visas i kurvfönstret. Med hörbarhetsfininställning kan du bemöta kundens behov både snabbt och exakt.

 
Jämför inställningar i Target
 

TargetMatch

TargetMatch är ett nytt automatiserat vägledningssystem för hörselgångs- och testboxmätning som har utvecklats av Phonak i samarbete med Otometrics. Den ger ett sömlöst, stegvist arbetsflöde som guidar dig genom placeringsprocessen för probe-slangen, inhämtning av värden för Real Ear och 2cc samt automatisk eller manuell målmatchning. Det här skapar ett enkelt och effektivt sätt att få in verifieringar i anpassningsprocessen.

www.otometrics.com/aurical finns mer information om AURICAL från Otometrics

TargetMatch - Nästa generations verifiering

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Demonstrator

Ett effektivt rådgivningsverktyg som tagits fram för att låta klienter och deras respektive att höra skillnaden  mellan hörapparater jämfört med inga hörapparater, en hörapparat jämfört med två och för att jämföra tekniknivåer, allt via standardhörlurar.

 
Hörtelefonkontroll
 

Akustiska parametrar med hörtelefonkontroll

Phonak Target identifierar automatiskt och länkar båda sidor tillsammans när de akustiska parametrarna är likadana. Unikt för Audéo-sortimentet har Target dessutom en hörtelefonkontroll som bekräftar att hörtelefonen överensstämmer med valen i anpassningsprogramvaran.

 
Jämför inställningar i Target
 

Jämför inställningar

Detta användbara verktyg är det smidigaste sättet att jämföra dina senaste justeringar med tidigare inställningar.

Den unika funktionen låter dig jämföra och välja program från tidigare anpassningar utan att du behöver avbryta sessionen. Den första bilden tas automatiskt när du ansluter hörapparaten till programvaran. Du kan ta fler bilder manuellt när som helst i samband med fininställningen. Med ljud från den inbyggda mediaspelaren kan klienten delta i valet av inställningar.

 
Överför inställningar mellan modeller
 

Överför inställningar

Med Överför inställningar går det lätt att flytta över viktiga element i den tidigare anpassningen, oberoende av modeller och produktfamiljer eller programversioner från och med iPFG 2.5, till den nya anpassningen. Överförda element är anpassningsformeln, de finjusterade frekvenssvaren och den anpassade programstrukturen. Överföringen av anpassningsinställningar är användbar när klienten varit nöjd med tidigare inställningar.

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Testa din klients hörsel direkt med en valfri hörapparat som har anpassats i Phonak Target och ta hänsyn till enskilda örons egenskaper och valda hörapparater. Det ger sedan en snabb och korrekt startpunkt för anpassningen. AudiogramDirect ger en mer personligt anpassad förberäkning, vilket leder till ökad spontan acceptans och mindre arbete med finjusteringar.


Det är dessutom enkelt att välja och jämföra diagnostiska data som erhållits vid olika sessioner utan krångel med att behöva avsluta anpassningsprogrammet. Det går att överlappa två kurvor i samma bild och visa hur klientenshörselnedsättning har utvecklats över tid.

 
Rekommendationer för fininställning
 

Rekommendationer för fininställning

Endast Phonak Target har ett gränssnitt för visning och tillämpning av resultaten från ett föregående fonemupfattningstest (PPT) för att förbättra den individuella anpassningen av hörapparaten. Det ger en tydlig indikation om man erhåller optimal hörbarhet för högfrekventa talljud med de hörapparater som valts.

Mer information om fonemuppfattningstest

 
Real Ear-kalibrering
 

Real Ear-kalibrering

För noggranna resultat och en bättre första anpassning är personliga data utöver audiogrammet och den valda akustiska kopplingen mycket viktiga. Det går att testa och utvärdera Phonak-hörapparater direkt i klientens öra. Real Ear kalibrering kombinerar den individuella återkopplingströskeln, RECD-data och akustiska parameterinställningar så att en noggrannare anpassningsberäkning skapas. Det behövs ingen extra testutrustning.

 
Client view and second screen
Klientvy och separat skärm
 

Klientvy och separat skärm

Phonak Target förenklar rådgivningsprocessen för klienter och deras anhöriga. Information om hörsel, hörselnedsättning och produkter kan visas på din datorskärm eller en separat skärm. Mediaspelaren har ett brett utbud av ljudexempel och instruktionsfilmer, samt en hörselnedsättningssimulator.

[Klientvyn] är lätttillgänglig längst uppe till höger i klientsessionen.

 
Juniorläge
 

Juniorläge

Pediatriska anpassningar kräver en holistisk, överskridande metod. Beroende på barnets ålder erbjuder Juniorläget i Phonak Target åldersspecifika DSL- eller NAL-förval och hörapparatkonfigurationer som har optimerats för att uppfylla behoven hos barn och deras familjer. Juniorläget innehåller fyra åldersgrupper: 0-3, 4-8, 9-12 & 13-18 år.

 
autoAcklimatisering
 

autoAcklimatisering

Du kan ange hur länge hörapparatens förstärkningen ökar automatiskt till en förinställd målförstärkning. Fördelen för användaren är att hörapparaten gradvis och bekvämt acklimatiserar sig, i stället för att du behöver öka förstärkningen session för session. autoAcklimatisering finns på skärmen [Grundinställning] för alla Phonak Venture- och Quest-hörapparater.

 
Tinnitusbalans
 

Tinnitusbalans

Tinnitusbalans brusgenerator är en funktion som finns tillgänglig för samtliga Phonak Belong, Venture och Phonak Audéo Q-hörapparater. Den erbjuder oumbärliga verktyg för att hjälpa dig i att behandla tinnitusproblem. Förstärkning kan dämpas för manuella program, då används endast brusgenerator. Användning av bredbandsljud är vanligt vid behandling av tinnitus, antingen i samband med maskering eller med ljudterapi.

 

1 Kräver Phonak Target 5.2 eller senare

Support för Target

support för target

Systemkrav för Target

systemkrav