Phonak Target

AutoSenseOS 4 frame

Anpassning som passar dig

Anpassningen är en viktig del av hörselresan och den påverkan den kan ha på både klientens hörselupplevelse och nöjdhet ska inte underskattas. Phonak Target hjälper dig att vara säker på att klienten inte bara får ut det mesta av sina hörapparater, utan också får fördelarna med att god hörsel också påverkar deras allmänna välmående.

 

Visa programmeringsguide

Gain MPO
 

Sömlös anpassningsupplevelse

Phonak Target kombinerar principerna för aktuell programvarudesign med innovationen hos hörselteknik och audiologi. Det utvecklades med ett enda mål i åtanke: att skapa en positiv anpassningsupplevelse från början till slut.

Phonak Target har ett stort antal effektfulla anpassningselement som stöder ditt individuella arbetsflöde. Du kan fokusera mer på klientens behov.

 

ActiveVent™

ActiveVent är en mekanisk ventil som kan styras till att öppnas eller stängas beroende på ljudmiljön eller signalen, som ger klienten en öppen lösning när de önskar det och en stängd när de behöver det. Du kan ändra status för ActiveVent i de olika AutoSense OS-programmen, streamingprogrammen eller de manuella program som inte är länkade till AutoSense OS. ActiveVent är kompatibel med Audéo P uppladdningsbara hörapparater.

 
Överinställning av återkopplingströskel
 
Aviseringspanel
 

Aviseringspanel

I aviseringspanelen får du snabbt åtkomst till information och här visas även påminnelser som underlättar vid anpassningen. Här finns information om klientens egna preferenser som de har lagt till i myPhonak app. Du får direkt åtkomst till information som underlättar vid samtal med klienten.

 

Ansiktsmaskprogram

Munskydd kan vara ett problem för personer med hörselnedsättning eller vid svåra ljudförhållanden. Det färdiga ansiktsmaskprogrammet är ett sätt att underlätta samtal i sammanhang då många bär munskydd.

 
Ansiktsmasksprogram
 

Phonak erbjuder ett flertal digitala verktyg för att skapa kontakter och få återkoppling från klienten angående hörapparatinformation och för att justera hörapparaterna.

DigitalJourneyV5.png

Starta din digitala resa

Alla funktioner

support för target

Systemkrav för Target

systemkrav

Support för Target

support för target