Phonak Target

AutoSenseOS 4 frame

Anpassning som passar dig

Phonak Target bygger vidare på konceptet som gjorde det till favoritprogramvaran för anpassning. Varje ny version har utformats för att sömlöst hjälpa dig att anpassa de nya apparaterna från Phonak efter dina klienters behov.

Visa programmeringsguide

PT60_MFT.png
 

Sömlös anpassningsupplevelse

Phonak Target kombinerar principerna för aktuell programvarudesign med innovationen hos hörselteknik och audiologi. Det utvecklades med ett enda mål i åtanke: att skapa en positiv anpassningsupplevelse från början till slut.

Phonak Target har ett stort antal effektfulla anpassningselement som stöder ditt individuella arbetsflöde. Du kan fokusera mer på klientens behov.

 

Överinställning av återkopplingströskel

För Phonak Paradise™-hörapparater kan du nu ställa in återkopplingshanteringssystemet på bästa möjliga sätt, även utan att utföra något återkopplingstest överhuvudtaget.

Phonaks nya funktion för överinställning av återkopplingströskeln erbjuder ett transparent, gradvis och kontrollerbart sätt att öppna upp ett tillräckligt förstärkningsområde för att nå den nödvändiga målförstärkningen för klienten.

 
Överinställning av återkopplingströskel
 
Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Trial™

Flexibiliteten att erbjuda olika funktionsnivåer i en och samma apparat finns nu också med Phonak Paradise. Flera funktionsnivåer i en apparat innebär att du alltid har tillgång till rätt teknik, vilket gör att du kan erbjuda demonstrationer och provperioder. Möjligheten att ändra funktionsnivåer i Phonak Target gör att du kan tillgodose klientens behov från första besöket eller överbrygga klyftan under reparationer.

 

Trådlös anpassning

Hela anpassningsupplevelsen och fördelarna med direktanslutning förbättras med Phonak Target och anpassningsenheten Noahlink Wireless. Phonak Target har en patenterad funktion som tillhandahåller trådlös detektion och visuell identifiering av vänster och höger hörapparat.

Mer information om Noahlink Wireless >

 
Connect
 

*Detta har bekräftats i externa undersökningar samt i Phonaks världsomspännande kundnöjdhetsenkät 2015. 2019.

Reference:
Stöcklin, R. (2019) Market Research (ID1363). Kontakta marketinsight@phonak.com om du är intresserad av mer information.

Alla funktioner

support för target

Systemkrav för Target

systemkrav

Support för Target

support för target