Helt enkelt geniala lösningar för varje hörselbehov

Vår vision är att riva alla hinder som personer med hörselnedsättningar står inför och det är detta engagemang som har lett oss till att utveckla det bredaste tillgängliga sortimentet av hörsellösningar. Tillsammans kan vi låta människor återförenas med ljuden omkring dem och förändra deras liv.

Förstagångsanvändare

(lätt till måttlig)

Power-användare

(grav till mycket grav)

Erfarna användare

(lätt till måttlig)

Barn

(0-18)

Ensidig dövhet

Se lösningar

Att utmana teknikens gränser

Att skapa en värld där alla kan höra, betyder att vi hela tiden måste utmana teknikens gränser. Det innebär att vi måste finna lösningar på de svåraste lyssningssituationerna och ge audionomerna verktyg för att kunna anpassa hörapparater på ett effektivt och bra sätt.

 

Läs mer om oss och vår teknik