Kompatibla hörapparater

ComPilot II (Belong)

ComPilot II (Venture)

ComPilot (Quest)

ComPilot (Spice)

Audéo B
 

Excludes Audéo B-Direct

Audéo V

Audéo Q

Excludes Q10

Audéo S SMART

Audéo B-R

Bolero V

Bolero Q

Audéo S Yes

Bolero B

Virto V

Excludes nano and NW O

Virto Q

Excludes nano and Q10

Naída S

 

Virto B

 

Excludes NW O

Naída V

Naída Q

Nios S H2O

Naída B

Sky V

Sky Q

Ambra

Excludes Nano, Petite, UZ Petite

Sky B

   

Solana

Excludes Nano, Petite, UZ Petite

     

Cassia

Excludes Nano, Petite, UZ Petite

     

Dalia

Excludes Nano, Petite, UZ Petite

ComPilot II (Venture)

ComPilot (Quest)

ComPilot (Spice)

Audéo

V

Audéo

Q

Ej Q10

Audéo

S

SMART

Bolero V

Bolero

Q

Audéo

S

Ja

Virto V

Ej nano och NW O

Virto

Q

Ej nano och Q10

Naída

S

Naída V

Naída

Q

Nios S H2O

Sky V

Sky

Q

Ambra

Ej Nano, Petite, UZ Petite

Solana

Ej Nano, Petite, UZ Petite

Cassia

Ej Nano, Petite, UZ Petite

Dalia

Ej Nano, Petite, UZ Petite

Kompatibla mottagare

Roger X – universell miniatyrmottagare

Roger-mottagare

Roger X är en Roger-mottagare i miniatyr som är kompatibel med praktiskt taget alla hörapparater och cochlea-implantat-talprocessorer på marknaden.

Lär dig mer

MLxi – universell Dynamic FM-mottagare

MLxi-mottagare

MLxi är Phonaks universella Dynamic FM-mottagare. Den är kompatibel med så gott som alla hörapparatfabrikat och -modeller.

Lär dig mer