Parkoppla ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med en RemoteMic

Parkopplingsguide

Använda ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med en RemoteMic för samtal på avstånd

Under parkopplingen, som kan ta upp till 2 minuter, ska enheterna vara inom 1 meters avstånd från varandra tills indikatorljuset lyser med ett fast blått sken.

Välj en matchande enhet i steg 1.

Steg 1 – ComPilot/ComPilot II

ComPilot/ComPilot II: Håll inne – och +-knapparna samtidigt i 2 sekunder tills ljudindikatorn börjar blinka snabbt med ett blått sken.

ComPilot pairing Bluetooth
 

Steg 1 – ComPilot Air II

ComPilot Air II: Medan du slår på ComPilot Air II, håll inne Volym +-knappen tills ljudindikatorn börjar blinka snabbt med ett blått sken.

Illu ComPilot Air II pairing finger
 

Steg 2

Slå på RemoteMic medan du trycker in ”+”-knappen tills indikatorljuset börjar blinka snabbt med blått sken om det inte gjorde det innan.

Illu RemoteMic pairing mode