Parkoppla ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med en TVLink II

Parkopplingsguide

Använda ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med en TVLink II för att titta på TV

Under parkopplingen, som kan ta upp till 2 minuter, ska enheterna vara inom 5 meters avstånd från varandra tills indikatorljuset lyser med ett fast blått sken.

Välj en matchande enhet i steg 1.

Steg 1 – ComPilot/ComPilot II

ComPilot/ComPilot II: Håll inne – och +-knapparna samtidigt i 2 sekunder tills ljudindikatorn börjar blinka snabbt med ett blått sken.

 

Steg 1 – ComPilot Air II

ComPilot Air II: Medan du slår på ComPilot Air II, håll inne Volym +-knappen tills ljudindikatorn börjar blinka snabbt med ett blått sken.

 

Steg 2

Tryck på TVLink II-basstationens parkopplingsknapp och Bluetooth-indikatorn kommer att börja blinka snabbt med ett blått sken.

 

Video: Phonak ComPilot – daglig användning tillsammans med TVLink S