Frågor och svar om Roger™ Select

Allmänna frågor och svar

Vad är Roger Select?

Roger Select är en trådlös mikrofon, som hjälper personer med hörselnedsättning att höra och uppfatta mer tal i starkt buller och på avstånd.

I vilka situationer kan Roger Select användas?

Roger Select kan användas i många olika situationer, till exempel

 • På restaurang, kafé osv.
 • I samtal i liten grupp med upp till sex deltagare
 • I samtal på tu man hand med en vän, partner eller vårdnadsgivare
 • Under föreläsnignar eller lektioner
 • Utomhus- och inomhusaktiviteter (gym, guidad visning)
 • Titta på TV
 • Telefonsamtal
 • Ljud/röst från dator eller radio

I vilka situationer rekommenderas andra lösningar än Roger Select?

 • I samtal i stor grupp med fler än sex deltagare rekommenderas en eller flera Roger Table Mic II.
 • När användaren föredrar att hålla den trådlösa mikrofonen i handen och peka den mot talaren passar Roger Pen eller Roger EasyPen bäst.

Finns det bevis på att Roger Select förbättrar taluppfattningen?

Ja, i en studie utförd av Linda Thibodeau, PhD, från University of Texas i Dallas, påvisades att taluppfattningen ökar med 61 % i gruppsamtal i starkt buller jämfört med endast hörapparater.

Vad skiljer Roger Select från andra trådlösa mikrofoner?

Roger Select har MultiBeam Technology, vilket är en ny generation av mikrofonteknik som kombinerar en mikrofonuppsättningar med en avancerad automatisk funktion som fokuserar exklusivt på en viss talare i gruppen. Den växlar fokus sömlöst om en annan person börjar tala.

Andra viktiga fördelar med Roger Select:

 • Roger Select är en flexibel mikrofon som kan användas i många sammanhang (se nedan).
 • Användaren kan styra riktmikrofonen manuellt för att fokusera på en specifik talare och exkludera andra som talar samtidigt.
 • Roger Select är kompatibel med de flesta hörapparater och cochleaimplantat som finns på marknaden.
 • Roger Select anpassar sig automatiskt till ändringar i omgivningens bullernivå och ger god talförståelse, till och med i starkt buller.

Fungerar Roger Select med alla hörselsystem?

Roger Select är kompatibel med de flesta hörapparater, cochleaimplantat och Baha-enheter. A

En Roger-mottagare krävs för att överföra signalen från Roger Select till hörapparaten. Det finns en designintegrerad Roger-mottagare i de flesta Phonak-hörapparaterna samt i de senaste ljudprocessorna för cochleaimplantat. För andra hörapparater kan Roger X eller Roger MyLink användas.

Hur många lyssnare kan lyssna på Roger Select?

Ett obegränsat antal användare med Roger-mottagare kan anslutas till Roger Select.

Varför är Roger Select rund och inte avlång som Roger Pen?

Roger Select har en pekskärm som låter dig fokusera på en specifik talare. Funktionen är lätt att använda tack vare enhetens runda form.

Inställningar för Roger Select, vanliga frågor

Hur konfigurerar jag hörapparater?

Många hörapparater/cochleaimplantat byter program automatiskt när du slår på Roger Select. Vissa kräver ett manuellt program (t.ex. EXT/DAI eller T-spole)
Se bruksanvisningen/anpassningsguiden för hörapparaten/cochleaimplantatet.

Hur kan jag ansluta Roger Select till min hörapparat/mitt cochleaimplantat?

Håll Roger Select nära mottagaren och tryck kort på anslutningsknappen. En grön LED-lampa bekräftar anslutningen. Du behöver bara göra detta en gång, sedan upprätthåller Roger Select anslutningen.

Tekniska frågor

Vilka är de tekniska parametrarna (driftstid, område, fördröjning för Roger Select)?

Driftstid: Upp till 8 timmar
Område, Roger Select till Roger-mottagare: Vanligtvis 10 meter, idealförutsättningar 20 meter
Fördröjning: Utnivå, mikrofon till mottagare: 17 ms

Hur många mikrofoner har Roger Select?

MultiBeam Technology använder tre rundupptagande mikrofon i en liksidig triangel. Varje mikrofon i uppsättningen kan fungera antingen som främre eller bakre mikrofon för någon av de andra två mikrofonerna. Riktverkan blir då

likvärdig sex riktmikrofoner och skapar ett fullt 360 graders mönster.

Kan jag kombinera Roger-mikrofoner?

Ja, Roger Select kan kombineras med andra mikrofoner. Vi rekommenderar att använda Roger Select med andra Roger Select eller Roger Table Mic II för bästa möjliga lyssnignsupplevelse.

När Roger Select används med andra mikrofoner måste den bäras

på talarens bröst. När du lägger Roger Select på bordet kommer den automatiskt att aktivera tyst läge. Om du inaktiverar tyst läge på Roger Select aktiveras tyst läge på de andra mikrofonerna som är anslutna till Roger Select. Om du aktiverar tyst läge på Roger Select eller bär den på bröstet kommer de andra mikrofonerna att aktiveras igen.

Hur gör jag för att återställa Roger Select?

Fullständig återställning: Tryck på på/av och Bluetooth samtidigt i 10 sekunder
Frånkoppla (NewNet): Tryck på Anslut i 10 sekunder
Återställa Bluetooth: Tryck på Anslut och Bluetooth tillsammans i 10 sekunder.

Daglig användning av Roger Select

När Roger Select är på, vilket mikrofonläge används?

Det beror på enhetens riktning. När Roger Select ligger plant eller hålls horisontellt (< 45°) i handen kommer den rundupptagande mikrofonen aktiveras med MultiBeam Technology.

När Roger Select bärs lodrätt (> 45°) på bröstet aktiveras en riktmikrofon som pekar uppåt.

Roger Select kontrollerar ständigt sin riktning med en accelerometer och byter mikrofonläge inom några sekunder om riktningen ändras.

Vad kan klienterna göra för att förbättra förståelsen med Roger Select?

 • Håll alltid Roger Select så nära talarna som möjligt.
 • När Roger Select bärs på bröstet bör den bäras mitt på kroppen.
 • När Roger Select är på bordet kan du trycka på enhetens så att endast riktningarna mot talaren aktiveras.
 • Undvik att dölja Roger Select bakom glas, datorskärmar och andra föremål.

Går det att lyssna på en ljudenhet och mikrofonen samtidigt?

Ja, när klienten har kopplat in ljudkabalen aktiveras mikrofonen genom att trycka mitt på enheten. Nu är den i rundupptagningsläge och styrläge.

Hur kan Roger Select anslutas till en telefon?

Med Bluetooth-teknik är det lätt att ansluta till Roger Select med en telefon. När telefonen inte har stöd för Bluetooth kan andra adaptrar och kablar användas. Läs broschyren "Enklare telefonsamtal med Roger".

Bluetooth-anslutningar

Är Roger Select kompatibel med alla telefoner/datorer?

I de flesta fall, ja, Roger Select har stöd för Bluetooth 4.0.
Om du har frågor om kompatibilitet kan du fråga telefon- eller datoråterförsäljaren.

Vilka typer av enheter kan klienten använda för att ringa?

Roger Select kan anslutas till alla enheter som kan användas för telefonsamtal, till exempel mobiltelefoner, fasta telefoner med mera, förutsatt att enheten har Bluetooth eller är ansluten till en Bluetooth-station.

När klienten använder en dator kan han eller hon ringa med VoIP-tjänster som Skype.

Vilka typer av enheter kan klienten använda för att ringa?

Roger Select kan anslutas till alla enheter som kan användas för telefonsamtal, till exempel mobiltelefoner, fasta telefoner med mera, förutsatt att enheten har Bluetooth eller är ansluten till en Bluetooth-station.

När klienten använder en dator kan han eller hon ringa med VoIP-tjänster som Skype.

Går det att stänga av Roger Select och fortfarande vara ansluten till telefonen/datorn?

Ja, med en kort tryckning på på-/av-knappen övergår Roger Select till vänteläge, vilket innebär att mikrofonerna är av men Roger Select är fortfarande ansluten till din telefon/dator.

En lång tryckning på på-/av-knappen stänger av Roger Select fullständigt, det innebär att Roger Select inte längre är ansluten till telefonen/datorn.

Vi rekommenderar att du stänger av Roger Select helt och hållet om du inte förväntar dig telefonsamtal, eftersom detta minskar batteriförbrukningen.

Kan min klient lyssna på musik via Bluetooth?

De flesta datorer/telefoner streamar musik med A2D2-profilen, vilket av tekniska skäl inte stöds av Roger Select. Med vissa telefoninställningar eller appar kan du omvandla musik till headset- eller handsfreeprofilen så att din klient kan lyssna på musik via Roger Select. Fråga återförsäljaren om detta alternativ.

Använda flera mikrofoner

Hur många andra mikrofoner kan anslutas med Roger Select?

Det går att koppla upp till 10 Roger-mikrofoner i ett nätverk.

Vilken talare prioriteras?

Varje mikrofon har samma prioritet, enheten som identifierar en röst först överför rösten tills talaren upphör att tala (en annan talare kan inte avbryta).

Observera att Roger Select alltid är aktiv om en ljudkabel är inkopplad. Då kan ingen annan mikrofon sända.

Varför är det inte möjligt att använda flera Roger Select på bordet?

Av tekniska skäl är det inte möjligt att använda flera Roger Select på bordet. Vi rekommenderar Roger Table Mic II om du behöver en sådan konfiguration.

När Roger Select används tillsammans med andra mikrofoner måste den bäras på bröstet av en talare. När du lägger Roger Select på bordet kommer den automatiskt att aktivera tyst läge.

Om du inaktiverar tyst läge på Roger Select aktiveras tyst läge på de andra mikrofonerna som är anslutna till Roger Select. Om du aktiverar tyst läge på Roger Select eller bär den på bröstet kommer de andra mikrofonerna att aktiveras igen.

 
Packshot_Roger_Select_family.png
 


* Not appliocable for Roger Select iN