Frågor och svar om Bluetooth®

TV Connector

Hur många TV Connector kan jag ansluta till?

Med dina trådlösa Phonak Audéo B-Direct hörapparater kan du ansluta till upp till tre TV Connector. Om du ansluter till fler tas den ”äldsta” anslutningen bort.

Hur många Audéo B-Direct hörapparater kan en TV Connector parkopplas med?

Phonak TV Connector kan streama ljud till ett obegränsat antal trådlösa Phonak Audéo B-Direct hörapparater under förutsättning att de tidigare har parkopplats med TV Connector.

Kan jag fortfarande ta emot telefonsamtal medan jag ser på tv med TV Connector?

Ja. Om man tar emot ett telefonsamtal medan man streamar från en Phonak TV Connector kommer ljudströmmen att avbrytas kort och samtalets ringsignal kommer att höras i de trådlösa Phonak Audéo B hörapparaterna. Samtalet kan besvaras på normalt sätt. När samtalet har avslutats kommer ljudströmmen från TV Connector att återupptas, förutsatt att TV:n är påslagen och du befinner dig inom räckhåll för TV Connector.

Kan jag använda en TV med Dolby Surround Sound tillsammans med TV Connector?

När du använder den optiska Toslink-kabeln till din tv-apparat kan ljudsignalen vara i Dolby- eller DTS-format, vilket inte Phonak TV Connector kan uppfatta.

TV Connector kan ta emot och överföra ljud i mono eller stereo. Kontrollera att din TV eller ljudenhet inte använder inställningar för Dolby eller DTS.

Om dessa inställningar används kommer ljudsignalerna att indikeras med en blinkande röd indikatorlampa på TV Connector. Om detta inträffar ska du ändra ljudsignalen till stereo (PCM) på ljudinställningsmenyn på din TV.

Fler frågor och svar