Support för Phonak Audéo™ Marvel

Bruksanvisning

User Guide: Bruksanvisning Audéo M-R/RT

User Guide: Bruksanvisning Audéo M

Övriga guider

Guide: Phonak Power Pack

Guide: Phonak Charger Case Combi

Hur gör man - Direkt anslutning

Video: Hur man installerar och använder TV Connector

Frågor och svar

Hur ansluter jag mina Phonak Audéo M till min iPhone?

1.    Gå till iPhones hemskärm och tryck på ikonen ”Inställningar”.
2.    Tryck på ”Bluetooth”-ikonen i inställningsmenyn.
3.    Tryck på knappen bredvid Bluetooth för att aktivera Bluetooth.
4.    Slå av Audééo M och slå på den efter 5 sekunder.
5.    Efter ett par sekunder kommer namnet på din Audéo M visas på iPhones skärm. Tryck på den för att välja.
6.    Nu visas ett meddelande om att Bluetooth begär parkoppling. Tryck på ”Parkoppla”.
7.    En anslutningssignal hörs i den parkopplade hörapparaten.
8.    Din iPhone är nu ansluten till Audéo M

Varför visar min telefon först ”Hands-free” och sedan namnet på hörapparaten när jag ansluter till min mobiltelefon?

Det är normalt vid anslutning till Bluetooth. Namnet på den trådlösa Phonak Audéo M-hörapparaten visas på telefonens skärm inom några sekunder.

Se alla frågor och svar