Phonak Bolero™ Marvel – support

Frågor och svar

iPhone

Hur ansluter jag mina Phonak Marvel hörapparater till min iPhone?

 1. Gå till iPhones hemskärm och tryck på ikonen ”Inställningar”.
 2. Tryck på ”Bluetooth”-ikonen i inställningsmenyn.
 3. Tryck på knappen bredvid Bluetooth för att aktivera Bluetooth.
 4. Slå av dina Marvel hörapparater och slå på dem efter 5 sekunder.
 5. Efter ett par sekunder kommer namnet på din Marvel hörapparat att visas på iPhone-skärmen. Tryck på den för att välja.
 6. Du kommer att se ett meddelande om att Bluetooth begär parkoppling. Tryck på ”Parkoppla”.
 7. Ett anslutningspip hörs i den parkopplade hörapparaten.
 8. Din iPhone är nu ansluten till Marvel hörapparaterna.

Varför hittar inte min iPhone mina Phonak Marvel hörapparater?

i. Är Bluetooth aktiverat på telefonen?
Det finns två sätt att göra detta på:
Alternativ 1

 1. Svep uppåt från iPhone-skärmens undre kant för att öppna Kontrollcenter.
 2. Svep mot höger sida av skärmen tills du ser en rad med ikoner längst upp i Kontrollcentermenyn.
 3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad och blå i den översta raden med ikoner.
 4. Om den inte är det, tryck på den för att aktivera Bluetooth.


Alternativ 2

 1. Tryck på ikonen ”Inställningar” på iPhones hemskärm.
 2. Tryck på ”Bluetooth” i inställningsmenyn.
 3. Kontrollera att knappen är grön.
 4. Om knappen inte är grön, tryck på den för att aktivera Bluetooth

 

ii. Är Marvel hörapparaten i parkopplingsläge?

 1. Slå av dina Marvel hörapparater och slå på den efter 5 sekunder så startas parkopplingsläget.
 2. Hörapparaten förblir i parkopplingsläge i tre minuter.
 3. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

Android™-telefoner

Hur ansluter jag mina Phonak Marvel hörapparater till min Android-telefon?

 1. Gå till Android-telefonens hemskärm och tryck på ikonen ”Inställningar”.
 2. Tryck på Bluetooth-ikonen i inställningsmenyn.
 3. Tryck på knappen för att aktivera Bluetooth.
 4. Slå av dina Marvel hörapparater och slå på den efter 5 sekunder så startas parkopplingsläget.
 5. Nu visas meddelandet ”Tillgängliga enheter” på Android-telefonen.
 6. Namnet på din Marvel hörapparat visas på skärmen med en telefonikon bredvid. Tryck på den för att välja.
 7. Ett anslutningspip hörs i den parkopplade hörapparaten.
 8. Din Android-telefon är nu ansluten till Marvel hörapparaterna.

Varför hittar inte min Android-telefon mina Phonak Marvel Bluetooth-hörapparater?

i. Är Bluetooth aktiverat på telefonen?
Det finns två sätt att göra detta på:
Alternativ 1

 1. Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna Notiscenter.
 2. Svep nedåt i Notiscenter för att visa menyn Snabbinställningar.
 3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad. Om den inte är det, tryck för att aktivera Bluetooth.
 4. Kontrollera att knappen vid ”Bluetooth” är inställd på PÅ.
 5. Om den inte är det, tryck på knappen för att aktivera Bluetooth.
   

Alternativ 2

 1. Tryck på ”Inställningar” på hemskärmen.
 2. Kontrollera att knappen vid ”Bluetooth” är inställd på PÅ.
 3. Om den inte är det, tryck på knappen för att aktivera Bluetooth.
 4. Om knappen inte är grön, tryck på den för att aktivera Bluetooth.


ii. Är Marvel hörapparaten i parkopplingsläge?

 1. Slå av din Marvel hörapparat och slå på den efter 5 sekunder så startas parkopplingsläget.
 2. Hörapparaten förblir i parkopplingsläge i tre minuter.
 3. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

Allmänt om telefoner

Varför visar min telefon först ”Hands-free” och sedan namnet på hörapparaten när jag ansluter till min mobiltelefon?

Det är normalt vid anslutning till Bluetooth. Namnet på den trådlösa Phonak Marvel hörapparaten visas på telefonens skärm inom några sekunder.

Varför visas tre hörapparater i telefonens Bluetooth-lista?

 1. Phonak Marvel använder flera Bluetooth-versioner för mobilenheter (Bluetooth Classic och Bluetooth LE ”Low Energy”).
  Vissa telefoner identifierar varje version av Bluetooth som en separat enhet.
 2. Markera telefonsymbolen för att ansluta din Marvel hörapparat till telefonen.

FAQ - Select phone symbol

Kan jag ringa videosamtal med Skype, FaceTime och WhatsApp med mina Marvel hörapparater?

Ja. Phonak Marvel hörapparaten har stöd för Skype, FaceTime och WhatsApp för röst- och videosamtal.

Vilka telefoner fungerar tillsammans med mina Marvel Bluetooth hörapparater?

Praktiskt taget alla mobiltelefoner fungerar med hörapparaterna, så länge telefonen har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Phonak Marvel hörapparater är certifierade för Bluetooth Version 4.2.

 • För telefonsamtal bör alla telefoner med stöd för Bluetooth 2.1 och senare fungera utan problem.
 • För att kunna använda Phonak Remote App måste din telefon uppfylla följande minimikrav: Bluetooth 4.2; iOS version 10.2.1; Android 6.0 eller nyare
 
Packshot Bolero M-M Hook